ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.: Ενισχυμένα κατά 26,8% τα κέρδη α΄εξαμήνου

17:33 - 30 Ιουλ 2007 | Ακίνητα
Αυξημένα κατά 26,8% σε σχέση με πέρυσι ήταν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.Ε.Α.Π. στο πρώτο φετινό εξάμηνο τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 4,964 εκατ. ευρώ έναντι 3,914 εκατ. ευρώ.

 Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή το α'εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 0,09 ευρώ έναντι  0,07 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 5.231,8 χιλ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 4.086,9 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2006. Η αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 28% οφείλεται κυρίως στα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

Το σύνολο του φόρου διαμορφώθηκε σε 267,6 χιλ. ευρώ έναντι 172,2 χιλ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 56%, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολόγησης από την αρχή του 2007.

Έτσι, τα μετά από φόρους κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  4.964,2 χιλ. ευρώ έναντι 3.914,8 χιλ. ευρώ πέρυσι εμφανίζοντας αύξηση κατά 26,8%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 0,09 ευρώ έναντι 0,07 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το σύνολο του Ενεργητικού της Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας διαμορφώθηκε σε 116 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2007 έναντι 114,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2006. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας στο τέλος Ιουνίου 2007 ανήλθε σε 102,2 εκατ. ευρώ έναντι 100,9 εκατ. ευρώ πριν από ένα έτος σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0%.

Το σύνολο των επενδύσεων, το οποίο αφορά 28 ακίνητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, αποτελεί το 89% του συνόλου του ενεργητικού. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (έσοδα από μισθώματα) κατά το α'εξάμηνο του 2007 ανήλθε σε 4.029,3 χιλ. ευρώ, έναντι 3.828,2 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, εμφανίζοντας αύξηση κατά 5,3 % που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα, λόγω προοδευτικής ωρίμανσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Η ετησιοποιημένη απόδοση των μισθωμάτων επί της αξίας του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 ανήλθε σε 7,9% έναντι 7,8% το 2006.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.