ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Prodea: Πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων έναντι 134,2 εκατ.

19:26 - 28 Δεκ 2020 | Ακίνητα
H Prodea Investments ανακοίνωσε ότι την 24.12.2020 προέβη στην πώληση χαρτοφυλακίου 18 ακινήτων, γραφείων και καταστημάτων, στην Ελλάδα.

Το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε €134,2 εκατ., ενώ η εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, ανερχόταν σε €129,2 εκατ..

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Prodea επεξεργάζεται με την αγοράστρια ένα πλαίσιο διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, οι όροι της οποίας δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.