ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Trastor: Στα €312,9 εκατ. η αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων της

18:55 - 05 Αυγ 2021 | Ακίνητα
Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30.06.2021.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία, εντός του 1ου εξαμήνου του 2021 επένδυσε ποσό ύψους 6,9 εκ. ευρώ για την απόκτηση εμπορικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ προχώρησε στην πώληση 6 πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενός καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 1, στην Κηφισιά, συνολικής αξίας αποτίμησης κατά την 31.12.2020 ύψους 4,3 εκ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικής της), την 30.06.2021, ανήλθε στα 312,9 εκ. ευρώ, έναντι 301,6 εκ. ευρώ των 65 ακινήτων, κατά την 31.12.2020.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.