• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

13:09 - 26 Μαρ 2008 | Ακίνητα
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.928.465 μετά ψήφου μετοχές. Εψήφισαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.898.465 μετά ψήφου μετοχές , ήτοι το 84,99% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:
1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01/01/07-31/12/07 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και η διάθεση των κερδών.
2)Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2007.
3)Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση 2008, μέλη της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
4)Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικούς και προσαρμογής στο ν.3604/2007.
5)Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6)Προεγκρίθηκε η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή & μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008.
7)Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8)Εγκρίθηκε η λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007).
9)Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 0,25 ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος απολαβής μερίσματος την 28.03.2008 και ημερομηνία πληρωμής την 07.04.2008.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησής τους θα είναι άμεση.
Penna Reporter Mamamia CityWoman