ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα για χαμηλά εισοδήματα

21:08 - 19 Μαϊ 2006 | Ατομικά Συμφέροντα
Στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων λιανικής τραπεζικής που απευθύνονται αποκλειστικά σε νοικοκυριά με βασικό χαρακτηριστικό το χαμηλό εισόδημα, προχωρούν οι εμπορικές τράπεζες.
Με την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης τα πιστωτικά ιδρύματα παράλληλα με την ποιοτική αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους μέσω της αυστηρότερης αξιολόγησης των υποψήφιων δανειοληπτών, άρχισαν να δίνουν έμφαση και σε «παραμελημένες» μέχρι πρόσφατα ομάδες του πληθυσμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν στο βαθμό που τους επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην λήψη ακόμη και ενός μικρού ποσού, καθώς οι τόκοι «τρέχουν» και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούν υπερχρεωμένοι αν κάτι δεν πάει καλά.

Βέβαια δεν είναι αυτονόητο ότι οποίος ζητήσει δάνειο θα του δοθεί, ωστόσο για χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων έως 3.000 ευρώ οι πιστοληπτικοί όροι που εξετάζουν οι τράπεζες για πελάτες χαμηλών εισοδημάτων είναι ελαστικότεροι, σε αντίθεση με τα υψηλόποσα δάνεια όπου η αξιολόγηση των αιτήσεων δανειοδότησης πραγματοποιείται με αυστηρότερα κριτήρια.

Επιπλέον, το κόστος δανειοδότησης, δηλαδή το επιτόκιο, είναι σαφώς υψηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες χορηγήσεις, καθώς ο κίνδυνος μη αποπληρωμής του δανείου είναι αυξημένος στην προκειμένη περίπτωση.

Στον τομέα των πιστωτικών καρτών, οι κάρτες Electron Visa απευθύνονται σε μικρά «πορτοφόλια» και χορηγούνται πιο εύκολα σε σχέση με τις υπόλοιπες, ενώ το πιστωτικό τους όριο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα που διαμορφώνονται περί τα 1.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη στις τράπεζες, εφ΄ όσον η χορήγηση προϊόντων δεν γίνει ανεξέλεγκτα, αλλά με μέτρο. Τα εν λόγω προγράμματα προσφέρονται σήμερα και σε μορφή πακέτων που περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές μία σειρά από τραπεζικά προϊόντα όπως καταθετικός λογαριασμός, πιστωτική κάρτα, προσωπικό δάνειο και απευθύνονται σε πελάτες με κοινά χαρακτηριστικά (πχ. μικρή ηλικία, χαμηλό εισόδημα, εθνικότητα).

Ένα δείγμα τέτοιων προϊόντων, που εμφανίζεται κάθε φθινόπωρο είναι τα φοιτητικά πακέτα, τα οποία με ή χωρίς εγγυητή προσφέρουν καταθετικό λογαριασμό με προνομιακούς όρους, όπως υψηλά επιτόκια και μη χρέωση εξόδων διαχείρισης, πιστωτική κάρτα με όριο έως 1.000 ευρώ και προσωπικό δάνειο 3.000 ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών.

Βέβαια σε περίπτωση που υπάρχει εξασφάλιση για την τράπεζα τα παραπάνω πιστωτικά όρια μπορούν να κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα. Επιπλέον κάποιες τράπεζες διαθέτουν προϊόντα που απευθύνονται σε νέους, συνήθως ηλικίας έως 25 ετών, οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν το απαιτούμενο εισόδημα επειδή βρίσκονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε δεν έχουν καθόλου εισόδημα και δεν θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν μέσω των «παραδοσιακών» προϊόντων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και τα στεγαστικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας εξόφλησης που φτάνει έως και τα 40 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα προγράμματα που αναμένεται να εμφανιστούν στην αγορά δεν θα αφορούν μόνο σε δάνεια, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση βαλκανικών γλωσσών σε πολλές ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων που βρίσκονται σε περιοχές, όπως τα δυτικά προάστια όπου διαμένουν αρκετοί μετανάστες, αλλά και η προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων που απευθύνονται σε αλλοδαπούς που διαμένουν στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών αποδεικνύεται στην πράξη ιδιαίτερα κερδοφόρα για τις τράπεζες, καθώς η πλειοψηφία των συναλλαγών που πραγματοποιούν αφορούν την κατάθεση και την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το μέσο υπόλοιπο που διατηρούν οι μετανάστες στους καταθετικούς λογαριασμούς ξεπερνά το αντίστοιχο του Έλληνα περίπου κατά 30%.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.