ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χωρίς ενημερότητα όσοι... ξέχασαν το ΦΠΑ

13:52 - 26 Απρ 2007 | Ατομικά Συμφέροντα
«Φρένο» στη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, όταν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ και γενικότερα όταν δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου από την καταβολή των χρεών των οφειλετών, βάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Τα παραπάνω προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αντ. Μπέζα, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου.

Ακόμη, το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης δεν θα ισοδυναμεί με πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις που δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και από ελεύθερα επαγγέλματα.

Στην απόφαση του κ. Μπέζα προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος των ΔΟΥ θα μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ακόμη και αν «τρέχει» ρύθμιση των χρεών του φορολογούμενου, αλλά κρίνεται ότι δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου για την καταβολή των χρεών.

Παράλληλα, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα έχει χρονική ισχύ τεσσάρων μηνών, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία προορίζεται, ενώ ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού θα είναι ένας μήνας όταν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Ο κ. Μπέζας έδωσε εντολή για την εντατικοποίηση των ελέγχων για την επιβολή των προστίμων στις υποθέσεις που εκκρεμούν, καθώς και για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των οφειλετών σε σύσκεψη που είχε με τους διευθυντές 15 ΔΟΥ της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους εφόρους να συγκροτούν σε ημερήσια βάση το λιγότερο ένα συνεργείο προληπτικού ελέγχου των επιχειρήσεων, να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, να ολοκληρώσουν τις διασταυρώσεις για την είσπραξη του ΦΠΑ και των λοιπών παρακρατούμενων φόρων, να προχωρήσουν στην άμεση έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων, όπως προβλέπονται από τις εκθέσεις των συνεργείων ελέγχου, καθώς και να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις που είναι εκδότες ή λήπτες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.