ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου, ταυτότητας και καρτών;

10:19 - 16 Μαϊ 2007 | Ατομικά Συμφέροντα
Λόγω της αύξησης των εγκληματικών ενεργειών που αφορούν την έκδοση δανείων και καρτών με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Τειρεσίας ΑΕ, να προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδιο και αφίσα), το οποίο θα αξιοποιήσουν οι τράπεζες αλλά και άλλοι φορείς με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του φυλλαδίου, οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πολίτης, όταν χάνει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, είναι οι εξής:


Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, πρέπει ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί το συντομότερο δυνατό στην Αστυνομία, στην Τράπεζά του και στην εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε:

Θα πρέπει να δηλώσει αμέσως την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή. Να ζητήσει και να φυλάξει προσεκτικά το αντίγραφο της «Δήλωσης Απώλειας ή Κλοπής» διότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κακόβουλα τα πιστοποιητικά του.

Θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως για την απώλεια τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται για να προστατέψει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Μόλις αντικατασταθούν τα απολεσθέντα έγγραφα, να ενημερώσει τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται για τα στοιχεία της νέας αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Να ενημερώσει για την απώλεια την εταιρία Τειρεσίας Α.Ε., συμπληρώνοντας το έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Απώλειας Ταυτότητας/Διαβατηριου, το οποίο ο πολίτης μπορεί να βρείτε στην Ιστοσελίδα www.tiresias.gr, στα γραφεία της "Τειρεσίας" και στα καταστήματα των τραπεζών.

Το παραπάνω έντυπο θα το υποβάλει ο πολίτης είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην «Τειρεσίας Α.Ε.», μαζί με το αντίγραφο της βεβαίωσης του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ή με Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει υποβάλει δήλωση απώλειας ή κλοπής στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Τα γραφεία της εταιρείας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες 8.30 π.μ. - 2.00 μ.μ., τηλ. 210-36.76.700, στην Αθήνα, οδός Μασσαλίας 1, ΤΚ 106 80 και στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25.

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.