ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ταξιδιώτες με πλοίο; Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας

11:05 - 30 Ιουλ 2007 | Ατομικά Συμφέροντα
Το γνωρίζατε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου με το οποίο ταξιδεύετε, δικαιούστε πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής, μέχρις ότου αυτό αναχωρήσει; Το «R» σας ενημερώνει για τα βασικά σας δικαιώματα κατά τις μετακινήσεις σας με πλοίο:

Ταξιδεύοντας με πλοίο:

*  Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου, δικαιούστε πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο. Επίσης μπορείτε να ακυρώσετε το εισιτήριο και να πάρετε πίσω το ποσό που είχατε καταβάλει. Αν η ταλαιπωρία σας ήταν υπερβολική (κατά την διάρκεια καθυστέρησης του πλοίου) μπορείτε να διεκδικήσετε και αποζημίωση.

*  Εάν δεν ταξιδέψετε και ενημερώσετε έγκαιρα, παίρνετε το 50% της αξίας του εισιτηρίου. Υπεύθυνος για την καταβολή του εισιτηρίου είναι ο ναυτικός πράκτορας.

* Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.

* Οι όροι που αναφέρονται στο εισιτήριο καθώς και στην απόδειξη μεταφοράς οχήματος πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

*Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος και ο όγκος πρέπει να ορίζεται στην πίσω πλευρά του εισιτηρίου. Εάν ο επιβάτης παραδώσει τις αποσκευές του στο πλοίο για φύλαξη, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ευθύνεται ο Πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου. Ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης το ανώτερο στα 736,70 € ανά μονάδα ή δέμα. Για την καταβολή της αποζημίωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση από τον επιβάτη του περιεχομένου και της αξίας των αποσκευών που παραδίδει προς φύλαξη.

* Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων. Επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου, με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο.

* Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από τον πράκτορα με την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί ο αριθμός, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να το καταγγείλετε στις κατά τόπο αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβολή διοικητικών προστίμων.

 Τι ισχύει στις καντίνες των πλοίων

* Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία στους οποίους θα αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προς πώληση είδη και οι τιμές τους

* Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμειακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές με τις τιμές των τιμοκαταλόγων

Εμφιαλωμένο νερό 0.50 ευρώ
Τοστ ζαμπόν + τυρί 1.50 ευρώ
Σάντουιτς ζαμπόν + τυρί 1.50 ευρώ
Ελληνικός καφές 1.50 ευρώ
Καφές φίλτρου 1.50 ευρώ
Καφές εσπρέσσο 1.50 ευρώ
Καφές φραπέ 1.50 ευρώ
Τσάϊ 1.50 ευρώ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.