ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετσι θα εισπράξετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

10:16 - 28 Ιαν 2008 | Ατομικά Συμφέροντα
Δεν θα μπορούν να πάρουν πίσω τη διαφορά από τον ειδικό φόρου κατανάλωσης, οι βενζινοπώλες οι οποίοι δεν θα εγγραφούν στο ειδικό Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, με βάση το νέο καθεστώς τιμολόγησης των καυσίμων που προασπαθεί να θέσει σε εφαρμογή ύστερα από δύο συνεχείς παρατάσεις το υπουργείο Οικονομικών.
Αυτό ορίζει σχετική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Α. Μπέζα σύμφωνα με την οποία οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης-θέρμανσης θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση καθορίζει επίσης τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι επιτηδευματίες αλλά και την διαδικασία υποβολής στις ΔΟΥ των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντίζελ) θέρμανσης για την εγγραφή τους στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).

Με την αίτηση ο επιχειρηματίας οφείλει να συνυποβάλλει και τέσσερα δικαιολογητικά:

1) έγγραφο ταυτοποίησης στοιχείων υπόχρεου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες,

2) άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή άδεια εμπορίας πετρελαίων ή πωλητή ή μεταπωλητή ή πρατηρίου για το κεντρικό και για κάθε υποκατάστημα (ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει όταν την πάει από την αρμόδια υπηρεία -οπότε ο αριθμός μητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα ισχύει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου),

3) τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της επιχείρησης και

4) θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, έδρα, αριθμός εγκαταστάσεων και διεύθυνση, καθώς και στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) που αναγράφονται στην αίτηση θα ελέγχονται εξονυχιστικά και θα διασταυρώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία του Μητρώου της εφορίας και της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Με το πέρας του ελέγχου κι εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγγραφής στο σύστημα εταιρειών μαϊμού, θα υπογράφονται οι αιτήσεις.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.