ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πότε πρέπει να δηλώσετε το ακίνητό σας

09:51 - 29 Ιαν 2008 | Ατομικά Συμφέροντα
Παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2008 δίνει το υπουργείο Οικονομικών για να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα το έντυπο Ε9, εφόσον έχουν υποχρέωση. Για τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) η σχετική προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου προς όλες τις ΔΟΥ σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους 2008, υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε9 έχουν:

- Οσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαίωμα πλήρους υψηλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.

- Οσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα που είχαν ήδη δηλωθεί σε έντυπα Ε9 προηγούμενων ετών.

- Οι φορολογούμενοι που στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών συμπεριέλαβαν σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν περιέλθει μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, όπως αυτή παρουσιάζονταν στις προηγούμενες δηλώσεις τους και ανεξάρτητα από το αν έχουν συντελεστεί μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

- Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν, είναι ο γάμος - εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η γέννηση τέκνων -εφόσον εκείνο έχει ακίνητο στην κυριότητά του, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών ή ο θάνατος.

Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Π.χ. υπόχρεος σε δήλωση αποκτά δίδυμα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2007. Γίνεται δωρεά στο αγόρι ενός αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος, στην πρώτη σελίδα του Ε9 θααναγράψει τα στοιχεία μόνο του υιού και θα περιγράψει στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεμάχιο.

- Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ε9 προηγούμενων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31/12/2007.

Επίσης δύναται να υποβάλουν δήλωση Ε9 και όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί ή να προσθέσουν ακίνητα που εκ παραδρομής παρέλειψαν.

Περαιτέρω, εκτός των ανωτέρω υποχρέων, δύνανται να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2008, στις αντίστοιχες ημερομηνίες, και όσα πρόσωπα επιθυμούν είτε να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί είτε να προσθέσουν ακίνητα που εκ παραδρομής παρέλειψαν. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί ένα έντυπο.

Επίσης το Υπουργείο Οικονομίας υπενθυμίζει ότι:

*Ο αύξων αριθμός του ακινήτου είναι μοναδικός ανά γραμμή. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στη στήλη αυτή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης πέραν του αριθμού (απαγορεύεται δηλαδή η χρήση των α, β, γ ή I, II, III ή οποιοδήποτε άλλου συμβόλου).

*Ως αύξων αριθμός ακινήτου που μεταβάλλεται χρησιμοποιείται πάντα αυτός της πρώτης καταγραφής του.

Για παράδειγμα με Α/Α 2 αναγράφηκε στη δήλωση έτους 2005 η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος που είχε η σύζυγος του υπόχρεου σε δήλωση Την επικαρπία είχε ο πατέρας της. Το 2006 απεβίωσε ο πατέρας της συζύγου και λύθηκε ο γάμος της. Τη μεταβολή του ακινήτου της (από ψιλή κυριότητα σε πλήρη κυριότητα), στο Ε9 έτους 2007, που υπέβαλλε μόνη της την έκανε αναγράφοντας ως Α/Α τον αριθμό 2 (Α/Α της πρώτης καταγραφής του ακινήτου). Το 2007 με γονική παροχή δίδει την ψιλή κυριότητα στην κόρη της. Στην δήλωση Ε9 έτους 2008 θα μεταβάλει το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος του διαμερίσματος, αναγράφοντας και πάλι ως Α/Α τον αριθμό 2.

* Ως αύξων αριθμός δήλωσης νέου ακινήτου είναι ο επόμενος του τελευταίου Α/Α που είχε σταματήσει η αρίθμηση των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9. Πχ. Το έτος 2005 δηλώθηκαν από φυσικό πρόσωπο τρία διαμερίσματα με Α/Α 1, 2 και 3. Το 2007 από κληρονομιά αποκτά δύο ακόμη διαμερίσματα. Στη δήλωση Ε9 έτους 2008 τα νέα ακίνητα θα αναγραφούν με Α/Α 4 και 5.

Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η αναγραφή νέου ακινήτου σε δήλωση φορολογουμένου, που άλλα ακίνητά του έχουν αναγραφεί σε δήλωση άλλου υποχρέου. Τότε ως Α/Α αναγράφεται αυτός του έτους υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός 1, 2 κ.ο.κ.

Πχ. Ο κ. Α αναγράφει στο Ε9 έτους 2005 δύο αγροτεμάχια και μία αποθήκη του ανήλικου γιου του. Το 2007 το τέκνο ενηλικιώνεται και αγοράζει ένα διαμέρισμα. Αυτό θα αναγραφεί στην δήλωση Ε9 που θα υποβάλει μόνος το έτος 2008 με Α/Α 20081.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.