ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα προϊόντα καταναλωτικών δανείων από το ΤΤ

09:57 - 14 Φεβ 2008 | Ατομικά Συμφέροντα
Ενα νέο πακέτο προϊόντων προσωπικών δανείων προσφέρει από τις 4/2/2008 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Αναλυτικότερα, προσφέρει :

1.Το Δάνειο Συγκέντρωσης Οφειλών «ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ» με τις εξής νέες μορφές :

(α) «ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - EXTRA ΜΕΤΡΗΤΑ»χωρίς εξασφαλίσεις.

- Ποσό δανείου από 3.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

- Επιπλέον ποσό σε μετρητά το 30% του μεταφερόμενου ποσού και έως 5.000 ευρώ.

- Προνομιακό σταθερό επιτόκιο για τους 6 πρώτους μήνες 4,90%*, μετά,

- Κυμαινόμενο επιτόκιο 8,65%-8,95% * (ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου).

- Διάρκεια εξόφλησης από 12 έως 144 μήνες.

- Έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου 180 ευρώ.

- Μηνιαία δόση ανά 1.000 ευρώ δανείου για 144 μήνες, 9,5 ευρώ για 6 μήνες και 11,6 ευρώ μετά.

Δυνατότητα πληρωμής πρώτης δόσης μετά από 1 χρόνο.

(β) «ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ» χωρίς εξασφαλίσεις.

- Ποσό δανείου από 3.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

- Σταθερό επιτόκιο 8,85%-9,15%* (ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου), για πάντα.

- Διάρκεια εξόφλησης από 12 έως 144 μήνες.

- Έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου 180 ευρώ.

- Μηνιαία δόση ανά 1.000 ευρώ δανείου για 144 μήνες, 11,8 ευρώ.

- Δυνατότητα πληρωμής πρώτης δόσης μετά από 1 χρόνο.

Συνεχίζει δε να προσφέρει το «ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» για συγκέντρωση οφειλών χωρίς όριο ποσού, με διάρκεια έως 30 χρόνια, επιτόκιο από 4,90%* σταθερό για 1 έτος και μηνιαία δόση ανά 1.000 ευρώ δανείου από 5,7 ευρώ.

2.Το νέο Προσωπικό Δάνειο «ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΚΟΙ», για κάλυψη κάθε επιθυμίας με την πραγματικά χαμηλότερη δόση της αγοράς (για ομοειδή προϊόντα) και επιβράβευση της συνέπειας.

-Ποσό δανείου από 1.500 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

- Κυμαινόμενο επιτόκιο 10,65%-10,95% * (ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου).

- Διάρκεια εξόφλησης από 24 έως 120 μήνες.

- Έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου 150 ευρώ.

- Μηνιαία δόση ανά 1.000 ευρώ δανείου για 120 μήνες, 14,1 ευρώ.

- Δωρεάν οι τόκοι για διάρκεια έως και 3 χρόνια (ανάλογα με τη διάρκεια τουδανείου), που σημαίνει ότι το πραγματικό επιτόκιο μειώνεται έως και 3 μονάδες.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.