ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα 397,61 ευρώ ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση

16:11 - 15 Ιουν 2018 | Εργασιακά
Στα 397,61 ευρώ ανήλθε ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση, ενώ το ημερομίσθιο στα 24,19 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Παράλληλα, στα 50,70 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, ενώ ο μέσος μικτός μισθός διαμορφώθηκε στα 1.175,33 ευρώ.

Βασικά στοιχεία για τη μηνιαία απασχόληση

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,97 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,10 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,44. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στους «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊσταμένους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό» με 14,99 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,71%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,18% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,27%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 79,87% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με μέσο μισθό 4.202,73 ευρώ, ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με μέσο μισθό 3.150,00 ευρώ

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,89% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,06% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,01%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,17%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,60 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 45,33 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,49 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,16 και γυναικών 38,74).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,17% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 52,69% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,47% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,13% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5,95% και 29,22%.

Επίσης, 71,55% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,66% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 65,31%.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.