ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του κατώτατου μισθού-Ποιοι θα τον καθορίσουν

18:50 - 19 Σεπ 2018 | Εργασιακά
Κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή η τροπολογία με την οποία κινείται η διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού. Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί, ωστόσο, δεν αναφέρεται το μέγεθος της αύξησης, το οποίο θα καθοριστεί από τη διαβούλευση που θα υπάρξει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών.

Η διαδικασία ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2018, με στόχο η πρώτη μεταμνημονιακή αύξηση του κατώτατου μισθού να ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου του 2019.

Η τροπολογία επανακαθορίζει τις ημερομηνίες διαβούλευσης ειδικά για το 2018, διατηρώντας τη διάρκεια της καθορισμένης διαδικασίας στους 4 μήνες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έως την Παρασκευή θα συγκροτηθεί και η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., έναν εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της υπουργού Εργασίας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν βάσει της τροπολογίας είναι τα εξής:

* Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης στους κοινωνικούς εταίρους θα γίνει εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018.

* Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του 2018.

* Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου του 2018.

* Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του 2018.

* Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης θα πρέπει να τελειώσει ως τις 31η Δεκεμβρίου του 2018. 

Διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους

Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών.

Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι:

α) εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης,

β) εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.

Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ορίζεται επίσης πως εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

*Ολόκληρη η τροπολογία στο Συνοδευτικό Υλικό

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.