ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα δέκα επαγγέλματα με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων (πίνακες)

07:12 - 22 Ιαν 2019 | Εργασιακά
Ο τομέας της εστίασης εξακολουθεί με σταθερότητα να δίνει λύσεις στην αγορά εργασίας. Το μήνα Δεκέμβριο οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στο συγκεκριμένο τομέα. Τα ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων είναι επίσης θετικά για τους υπαλλήλους γραφείου.

Στον πίνακα IX καταγράφονται οι  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα πέντε (5) υψηλότερα θετικά και τα πέντε (5) υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018.

 

pinix

 

Τα δέκα επαγγέλματα, ανά Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ), με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων, για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

pinak6

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.