ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεχίζονται οι παρατάσεις προθεσμιών στον ΕΦΚΑ

16:14 - 28 Ιουν 2019 | Εργασιακά
Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019 έως τη Δευτέρα, 29/07/2019, αποφάσισε ο ΕΦΚΑ.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω του όγκου των υποβληθεισών Α.Π.Δ..

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.