ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση της ανεργίας στο 17% τον Μάιο (πίνακες)

11:19 - 06 Αυγ 2020 | Εργασιακά
Σημαντική αύξηση της ανεργίας στο 17% κατέγραψε για τον μήνα Μάιο η ΕΛΣΤΑΤ (από 15,7% τον Απρίλιο).

Προφανώς η πανδημία επηρέασε ιδιαίτερα το δείκτη της ανεργίας, καθώς και ο τουρισμός που ενισχύει την απασχόληση από τον Μάιο και για ολόκληρο το καλοκαίρι, φέτος δεν λειτούργησε ουσιαστικά μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας, όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ. Τους τελευταίους μήνες ο τρόπος καταγραφής της απασχόλησης έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις, καθώς με βάση τις οδηγίες της Eurostat, δεν λογίζονται ως άνεργοι όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, αλλά και όσοι δηλώνουν πως δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για να εργαστούν. Το ποσοστό αυτό των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλο, λόγω των συνθηκών. Συνεπώς, η ανεργία μπορεί να είναι και υψηλότερη. 

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, πάντως, που ισχύει πανευρωπαϊκά η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει πως:

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2020 ανήλθε σε 17,0% έναντι του διορθωμένου προς τα κάτω 17,2% τον Μάιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 15,7% τον Απρίλιο του 2020. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Μάιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.729.591 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 764.912 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.401.996 άτομα.

anergia Pinax

• Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 193.312 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2019 (μείωση 4,9%) και κατά 128.924 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 (μείωση 3,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη- Μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 52.396 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2019 (μείωση 6,4%) και αυξήθηκαν κατά 48.444 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 (αύξηση 6,8%). Η μείωση του αριθμού των ανέργων σε σχέση με τον Μάιο του 2019 κατευθύνθηκε κυρίως προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας COVID-19, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 205.247 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2019 (αύξηση 6,4%) και κατά 77.988 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 (αύξηση 2,3%). 

anergia pinax2

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.