ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιοι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούνται επίδομα €400 από τον ΟΑΕΔ

11:53 - 05 Μαρ 2021 | Εργασιακά
Στους μακροχρόνια ανέργους θα καταβληθεί το ποσό των 400 ευρώ έως τις 30 Απριλίου 2021, από τον ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, κάθε μη επιδοτούμενος μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 έως και 24 Νοεμβρίου 2020, δικαιούται την οικονομική αυτή ενίσχυση.

Παράλληλα, για τον κάθε δικαιούχο ο ΟΑΕΔ ζητάει τα παρακάτω στοιχεία:

Τη διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της παρούσας,

το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,

τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11:56 - 05 Μαρ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.