ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φόρος υπεραξίας: Βελτιώσεις στη μεταβίβαση μετοχών και ομολόγων

11:39 - 31 Μαρ 2014 | Φορολογία
Σημαντικές βελτιώσεις στο φόρο υπεραξίας 15% που επιβάλλεται στη μεταβίβαση μετοχών και ομολόγων επέφερε με το πολυνομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών δίνοντας ανάσα σε τουλάχιστον 20.000 μικρομετόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις που εισηγήθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και ψηφίσθηκαν από τη Βουλή, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως τίτλοι νοούνται μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το νόμο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Όπως διευκρινίζει η τελική ρύθμιση σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας. Ζημιές από συναλλαγές συμψηφίζονται μόνον με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.