ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δεν θα υπάρξει παράταση για τις δηλώσεις Πόθεν Εσχες

14:25 - 28 Ιουν 2017 | Φορολογία
Διοικητικές κυρώσεις για καθυστέρηση έως και ενός μήνα και ποινικές κυρώσεις για μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση, προβλέπεται για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με επισήμανση της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή λήγει στις 30 Ιουνίου:

 

«Προς ενημέρωση των υποχρέων, υπενθυμίζεται ότι την 30ή Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων "πόθεν έσχες", που αφορούν στη χρήση έτους 2015 και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνον οι κατηγορίες υπόχρεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής (δηλαδή, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) και σύμφωνα με το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων αναστολής.

 

Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως εντός μηνός από την υποβολή της.

 

Επίσης η υποβολή της άνω δήλωσης μετά την 30ή-6-2017 και εντός προθεσμίας τριάντα ημερών απ’ αυτήν επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την άνω καταληκτική προθεσμία της 30-6-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.