ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τροπολογία προβλέπει μπλόκο σε θυρίδες και κατασχέσεις υπόπτων φοροφυγάδων

09:52 - 27 Ιουλ 2018 | Φορολογία
Με τροπολογία που κατατέθηκε χτες στη Βουλή από το υπ. Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα στο ΣΔΟΕ να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, μετρητά και τιμαλφή μεγάλης αξίας που υπάρχουν στις θυρίδες, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία κάθε φορά που εντοπίζει φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

Μάλιστα προβλέπονται διαδικασίες εξπρές ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ανάληψης χρημάτων ή αφαίρεσης αντικειμένων από τις θυρίδες.  Έτσι , χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ελεγχόμενου με αιτιολογημένη πράξη του προϊστάμενου της αρμόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, κι εντός 24 ωρών ενημέρωση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος  θα κινείται η διαδικασία πουι θα  ισχύει από τη χρονική  στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης προς τον οργανισμό ή την υπηρεσία που απευθύνεται.

Εντός 10ημέρου η  πράξη δέσμευσης επιδίδεται στον ελεγχόμενο ο οποίος μπορεί μέσα σε διάστημα 15 ημερών να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς το ΣΔΟΕ. Οι ελεγχόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το ΣΔΟΕ την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τα οποία είναι αναγκαία μόνο για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

Η δέσμευση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 1 έτος με δυνατότητα παράτασης κατά έξι μήνες εφόσον υπάρχει ειδικά αιτιολογημένη νέα πράξη του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ. 

Επίσης προβλέπεται η άμεση αποδέσμευση για εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και το ποσό της φοροδιαφυγής ήταν κάτω 150.000 ευρώ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα άρσης των δεσμεύσεων υπό προϋποθέσεις για υποθέσεις για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις του ΣΔΟΕ που έχουν μεταφερθεί στη αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα οι δεσμεύσεις αίρονται τα περίπτωση ως εξής:

1. Για τις φορολογικές υποθέσεις κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης

2. Για τις τελωνειακές υποθέσεις εφόσον διαζευκτικά:

  • έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό
  • έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει την καταλογιστική πράξη στο σύνολο της και για λόγους ουσίας,
  • έχει εκδοθεί απαλλακτική πράξη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου για το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης
  • έχει καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 70% των διαφυγόντων δασμών και φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και των αναλογούντων τόκων.
  • έχουν ληφθούν τα προβλεπόμενα κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.