ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με ένα «κλικ» ο επανυπολογισμός της επιστροφής φόρου

07:56 - 10 Αυγ 2020 | Φορολογία
Εκ νέου θα πρέπει να υποβάλουν 350.000 νομικά πρόσωπα φορολογικές δηλώσεις (είτε αρχικές είτε τροποποιητικές) ώστε να λάβουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος (ν.4714/31-12-2020) προβλέπει μείωση ή μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες, εμπόρους και νομικά πρόσωπα, εφόσον καταγράφουν πτώση τζίρου πάνω από 5% στο πρώτο εξάμηνο του 2020, εν συγκρίσει με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

«Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020» αναφέρει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, την Παρασκευή και με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του έτους 2019.

Σύμφωνα, μάλιστα με τη σχετική εγκύκλιο του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με ένα email από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  θα ενημερωθούν όσοι είναι δικαιούχοι για μείωση. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει επεξεργαστεί τα στοιχεία από τις δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλαν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έως το τέλος Ιουλίου κι έχει εντοπίσει τους δικαιούχους της έκπτωσης.

Αφού οι δικαιούχοι λάβουν το εξατομικευμένο μήνυμα πληροφόρησης στη θυρίδα τους στο myTaxisnet θα πρέπει, εφόσον έχουν καταθέσει τη δήλωσή τους,  να επανυποβάλουν, με ένα «κλικ» τη δήλωσή τους με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Στη συνέχεια θα επανυπολογιστεί ο φόρος με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής και θα καταγραφεί στο προφίλ του φορολογούμενου. Εάν ο δικαιούχος έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του φόρου, θα περιμένει το σχετικό συμψηφισμό του δικαιούμενου ποσού με άλλες οφειλές του φορολογούμενου. Εάν έχει καθυστερήσει και δεν έχει κάνει τη δήλωσή του τότε θα λάβει την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με το νέο μειωμένο συντελεστή προκαταβολής.

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου υπολογίζεται ανάλογα με την πτώση του τζίρου που είχαν, ως εξής:

■ Για μείωση τζίρου 5%-15%, μείωση προκαταβολής φόρου 30%.

■ Για μείωση τζίρου 15,1%-25%, μείωση προκαταβολής 50%.

■ Για μείωση τζίρου 25,1%-35%, μείωση προκαταβολής 70%.

■ Για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%, μείωση 100%, δηλαδή η προκαταβολή μηδενίζεται.

Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η μείωση θα είναι «οριζόντια» 50%  για όλους. Μηδενισμό της προκαταβολής φόρου θα έχουν οι εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Εποχικές θεωρούνται όσες πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Όσες επιχειρήσεις είχαν τον ίδιο ή παραπάνω τζίρο με πέρυσι θα πληρώσουν στο ακέραιο την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για το 2021.

Σε περίπτωση, πάντως, που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, επωφεληθεί της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται θα βρεθεί αντιμέτωπο με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.