ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγός για τους φορολογουμένους με εκκρεμή εισοδήματα από το 2014

11:22 - 19 Δεκ 2020 | Φορολογία
Διευρυμένο περιθώριο να υποβάλλουν σχετικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους δίνει η ΑΑΔΕ σε 10.000 φορολογούμενους που με βάση ανταλλαγή στοιχείων που έκανε η Αρχή με άλλες φορολογικές υπηρεσίες της ΕΕ εντοπίστηκαν να μην έχουν υποβάλλει ακριβή στοιχεία από συντάξεις που είχαν εισπράξει το 2014.

Λόγω 5ετιας, καθώς με την παρέλευση του 2020 θα παραγράφονταν οι υποθέσεις αυτές, η ΑΑΔΕ επιτάχυνε ρυθμούς και έσπευσε να ειδοποιήσει τους εν λόγω φορολογούμενους να υποβάλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος (2014 στην προκειμένη περίπτωση) προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής φόρος αλλά και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τις σχετικές προσαυξήσεις.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα στο φορολογούμενο να υποβάλλει τεκμήρια για να αποδείξει ότι όντως τα στοιχεία ήταν ακριβή και δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση. Συνήθης αιτία για την ασυμφωνία μεταξύ ΑΑΔΕ φορολογουμένων είναι η μη αφαίρεση παρακρατηθέντων εισφορών από τους υπολογισμούς της φορολογικής αρχής.

Έτσι οι φορολογούμενοι εκλήθησαν, να συνυποβάλουν, με τις τροποποιητικές δηλώσεις, βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων της αλλοδαπής για τα ποσά των εισφορών που παρακρατήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν εν τέλει από αυτούς.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς επικαλέστηκαν δυσχέρεια στη συγκέντρωση των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Έτσι, με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής (την υπ’αριθμ. πρωτ. Ε 2183/16-11-2020) πέρασε ρύθμιση ώστε οι τροποποιητικές δηλώσεις των φορολογουμένων αυτών να παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ακόμα κι αν δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι θα συνυποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες θα δηλώνουν ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, λόγω του ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της αλλοδαπής βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας των συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19.

Με τις ίδιες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.