ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι «προσθέτει» και τι «αντικαθιστά» η πλατφόρμα myDATA

07:10 - 27 Σεπ 2021 | Φορολογία
Τις βασικές αλλαγές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA παρουσιάζει η ΑΑΔΕ μέσω του συνοπτικού οδηγού που εξέδωσε.

Μεταξύ άλλων, στον εν λόγω οδηγό αναφέρονται αναλυτικά τα καινούρια «εργαλεία» που προστέθηκαν στο myDATA και τα οποία είναι πλέον στα «χέρια» των φορολογουμένων προς αξιοποίηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλονται υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία.

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι:

α) Χρόνος αποστολής των δεδομένων: Η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα (σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντί ετήσια) και σχετικά «αυτοματοποιημένα».

β) Επιπλέον κατηγορίες λογιστικών στοιχείων που διαβιβάζονται: Γίνεται διαβίβαση λογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, που δεν «διασταυρώνονται» με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορα έξοδα), ώστε στο τέλος κάθε έτους τα Αποτελέσματα των «Λογιστικών Βιβλίων», να συμφωνούν με τα Αποτελέσματα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων».

γ) Πλήθος δεδομένων που διαβιβάζονται: Εκτός από την αξία των τιμολογίων, διαβιβάζονται και πλήθος άλλων στοιχείων, όπως: στοιχεία Φ.Π.Α, στοιχεία Παρακρατούμενων Φόρων, αντιστοιχία με κωδικούς του εντύπου Ε3, τρόπος εξόφλησης, κ.λπ).

δ) Στοιχεία «Διακίνησης Αγαθών»: Έχουν προστεθεί, αλλά είναι για μελλοντική χρήση και διάφορα στοιχεία ηλεκτρονικής καταγραφής για την «Διακίνηση Αγαθών».

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA και η διαβίβαση στοιχείων σε αυτή, θα καταργήσει την υποχρέωση υποβολής Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ), αφού τα στοιχεία της πλατφόρμας θα περιέχουν τα στοιχεία που έως τώρα παρέχουν οι «ΜΥΦ».

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.