ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σπριντ της ΑΑΔΕ για εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχων- Υποθέσεις στο «μικροσκόπιο»

09:56 - 18 Νοε 2021 | Φορολογία
Τρέχει να προλάβει η ΑΑΔΕ τυχόν παραγραφές χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων, τελών και άλλων φόρων. Ήδη εν όψει ολοκλήρωσης του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα με στόχο να επισπευστούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων και να διασφαλιστούν έσοδα για το κρατικό ταμείο. Μάλιστα έχει μπει και η σχετική στοχοθεσία, καθώς, όπως είπε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής σε τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση της ΠΟΕ-ΔΥΟ, κάθε ελεγκτής θα πρέπει να «κλείσει» δέκα υποθέσεις. Πάντως ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι από την επόμενη χρονιά οι λίστες θα αποστέλλονται νωρίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες και η διάρκεια της «φορολογικής εκκρεμότητας» δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος με μαζικές παραγραφές .

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει  η πράξη προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο να εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους αλλά και να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όχι έπειτα από αυτή.

Έτσι στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται οι εξής κατηγορίες που παραγράφονται έως τις 31-12-2021:

1. Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2015, όπου εντάσσονται και αναδρομικά ποσά αποδοχών που εισπάχθηκαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Επίσης υποθέσεις  επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

2. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31-12-2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31-12-2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.

 3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η-12-2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης

4 Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021.

5. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.