• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Εφορία, ΕΝΦΙΑ , ΦΠΑ

Φορολογία

Αλλαγές έχουν επέλθει στους μέσους όρους των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την υπ΄αριθμόν 1033 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
Εγκύκλιο με θέμα τη δήλωση ανέγερσης κτίσματος για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της 1087734/3232/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ 1112/4-11-04 εγκυκλίου διαταγής, ως προς το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α των εισροών.
Παροχή οδηγιών σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3453/2006» Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις», καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για το έτος 2006. Οι διατάξεις αυτές κοινοποιήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. με την 1027182/131/0013/16-3-2006 εγκύκλιο.
Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου οι εργολαβικές συμβάσεις για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου οι οποίες καταρτίζονται από 1-1-2006 και η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1-1-2006, αναφέρει σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Απόφαση σχετικά με τους χρόνους υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) "Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο", δίνει σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Στο άρθρο αυτό ο κ. Κων/νος Πλαγάκος, οικονομολόγος, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net, εξηγεί αναλυτικά πως υπολογίζεται το επίδομα για το Πάσχα, δίνοντας απτά παραδείγματα και πρακτικούς πίνακες υπολογισμού.
Στο άρθρο αυτό ο κ. Νικόλαος Παπαγιάννης, οικονομολόγος, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net, επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της απόσβεσης, ενώ ενημερώνει για τους συντελεστές απόσβεσης που έχουν καθοριστεί, την υποχρεωτικότητα των αποσβέσεων καθώς και την αξία των αποσβέσεων που μπορούν να διενεργηθούν.
Απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Εγκύκλιο με την οποία γίνονται διορθώσεις σε σφάλματα στους πίνακες της ΠΟΛ 1158 εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Με τις διατάξεις του ν.1642/1986, όπως κωδικοποιήθηκε με το ν.2859/2000 και ισχύει, προβλεπόταν η επιβολή του Φ.Π.Α. στις παραδόσεις ακινήτων από επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την ανέγερση ακινήτων προς πώληση. Έκτοτε και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων τελούσε σε αναστολή.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 156/94, υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman