ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eίκοσι μετοχές από την Merit AXΕΠΕΥ

12:57 - 18 Μαρ 2010 | Συνεντεύξεις
Τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της έδωσε τη δημοσιότητα η Merit ΑΧΕΠΕΥ. “Μελετώντας τις εφαλαιαγορές εκτιμούμε”, σημειώνει η χρηματιστηριακή, “ότι το 2010 εξακολουθεί να αποτελεί έτος επιλογής πρωτίστως μετοχών και δευτερευόντως ομολόγων, εμπορευμάτων και προθεσμιακών καταθέσεων. Σε ότι αφορά τις μετοχές θα είναι μια χρονιά όχι τόσο κλάδων ή οικονομιών αλλά κυρίως εταιριών, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλή μερισματική απόδοση.    

Πέραν τούτων, θεωρούμε ότι η δραστηριοποίηση εκτός  της ελληνικής αγοράς και η έκθεση στην ευρύτερη περιοχή  της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν στη παρούσα φάση πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες εισηγμένες”. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους οικονομικούς δείκτες διαπιστώνεται, σύμφωνα με τη Merit ότι «η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ύφεσης η οποία εκτιμούμε ότι θα κρατήσει τουλάχιστον για 2 έτη. Μολονότι η ένταση της ύφεσης  δε θα είναι ίδια, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επηρεάσει δυσμενώς το σύνολο των εισηγμένων και ιδιαίτερα αυτές που βασίζονται ολοκληρωτικά στην ελληνική αγορά ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν σε αυτήν.

Όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει στο πρόσφατο παρελθόν η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει προεξοφλήσει ήδη την υποτιθέμενη  χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και το ενδεχόμενο νέων χαμηλών συγκεντρώνει μικρή πιθανότητα.

Συνοψίζοντας  για το τρέχον έτος, θεωρούμε ότι η επιλογή μόνο 20 μετοχών έναντι των TOP 20 και TOP 40 που παραδοσιακά προτείνουμε τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται από τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (Κεφαλαιοποίηση, Δείκτης Ρ/Ε, Μερισματική Απόδοση, Κεφαλαιακή Διάρθρωση, Εμπορευσιμότητα) καταλήξαμε στις εξής 20 μετοχές οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να υπερ-αποδώσουν έναντι των υπολοίπων.

 MERIT TOP PICKS

 

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ καθώς δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα του εγχώριου ανταγωνισμού θεωρούμε ότι είναι καλύτερα τοποθετημένη στην ελληνική αγορά. Επιπρόσθετα πλεονέκτημα αποτελεί η έκθεση που έχει η τράπεζα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τέλος στα θετικά της εταιρείας συγκαταλέγονται ο χαμηλός δείκτης Loans/Deposits (90%, FY:09) ο χαμηλός δείκτης P/E και η υψηλή μερισματική απόδοση.

 

 • ALPHA BANK: Ολοκληρώνοντας την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η ALPHA BANK ενίσχυσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση αποκτώντας, έτσι, πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

 

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Χάρη στη μεγάλη της ρευστότητα αλλά και την θετική συνεισφορά της τουρκικής FINANSBANK η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τα έσοδα και την κερδοφορία της, τη στιγμή που άλλες τράπεζες υπέστησαν σημαντική καθίζηση κερδών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ επίσης διατηρεί μια ισχυρή θέση στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει παγιωμένη καταθετική βάση και με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον Ιούνιο απέκτησε ρευστότητα και ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Στα θετικά της εταιρείας συγκαταλέγονται επίσης ο χαμηλός δείκτης Loans/Deposits που ανέρχεται στο 94% (9Μ:09).

 

 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τα αμυντικά χαρακτηριστικά της εταιρείας όπως το υψηλό ανεκτέλεστο, τα έσοδα που έχει από αυτοκινητόδρομους, καζίνο και ΑΠΕ και η δραστηριοποίηση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέση Ανατολή θα επιτρέψουν στη εταιρεία να αντιμετωπίσει καλύτερα τις δυσμενείς συνθήκες στο μακροοικονομικό επίπεδο. Στα θετικά συγκαταλέγεται τέλος η ικανοποιητική μερισματική απόδοση.

 

 • ΜΕΤΚΑ: ΟΙ θετικές προοπτικές της εταιρείας σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο των €2,5 δισ. και την αναμενόμενη αύξηση της κερδοφορίας για το 2010 καθιστούν την μετοχή της ΜΕΤΚΑ ελκυστική. Στα θετικά συγκαταλέγονται η καλή ρευστότητα της εταιρείας και η καλή μερισματική της απόδοση.

 

 • ΟΤΕ: Η υψηλή μερισματική απόδοση, το κύρος  που προσφέρει η παρουσία της Deutsche Telecom, η ηγετική θέση στην αγορά των Βαλκανίων και η ισχυρή παρουσία στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αποτελούν σημαντικά στοιχεία. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη την υπο-απόδοση της μετοχή της το 2009 και το αμυντικό της προφίλ θεωρούμε ότι είναι ελκυστική επιλογή για το 2010.  

 

 • AEGEAN AIRLINES: Η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά ύστερα από το deal με την Olympic Air, η υψηλή μερισματική απόδοση, ο σχετικά μικρός δανεισμός και η καλή ρευστότητα είναι μερικά από τα θετικά στοιχεία της μετοχής.

 

 • COCA COLA 3E: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων του ομίλου είναι εκτός Ελλάδος. Η επιτυχημένη εξοικονόμηση κόστους για το 2009 συνέβαλε στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων παρά τη μείωση των εσόδων κατά 4%. Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα συγκαταλέγονται στα θετικά της μετοχής, όπως και η έλλειψη υποχρέωσης αναχρηματοδότησης δανεισμού μέχρι το 2011.

 

 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έχει υψηλό ανεκτέλεστο (€1,8 δις) και δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους. Η εταιρεία έχει επίσης υψηλό περιθώριο ΕΒΙΤ και σημαντικά κέρδη ακόμα και μετά την αφαίρεση των εκτάκτων κερδών από την πώληση των θερμικών μονάδων στην GDF SUEZ. Στα θετικά συγκαταλέγονται ακόμη, οι χαμηλές τιμές των δεικτών P/B KAI P/E  καθώς και η σχετικά καλή ρευστότητα της. 

 

 • JUMBO: Σε εξαιρετική θέση να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και να αυξήσει το σύνολο των πωλήσεών της με ικανοποιητικούς ρυθμούς, συνεχίζοντας το πρόγραμμα επέκτασης σε αγορές με μεγαλύτερες προοπτικές όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Στα θετικά συγκαταλέγονται επίσης η καλή μερισματική απόδοση και η καλή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. 

 

 • ΟΠΑΠ: Θετικά στοιχεία αποτελούν η μερισματική απόδοση η οποία ξεπερνά το 10%, τα χαμηλά επίπεδα δανεισμού και η αυξημένη ρευστότητα. Εντούτοις ενδεχόμενες  αλλαγές τόσο στο φορολογικό πλαίσιο της εταιρείας (από τον Απρίλιο) όσο και η αναμενόμενη, περιορισμένη μεν αδειοδότηση εταιρειών  που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα θα έχουν επιπτώσεις στη μεσομακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας. Τέλος η διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών γεγονότων μέσα στο 2010 (παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ) ευνοεί σαφώς τα έσοδα της εταιρείας.

 

 •  ΤΙΤΑΝ: Παρά τα αρνητικά στοιχεία της εταιρείας που οφείλονται στην καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε εξωτερικό και εσωτερικό η ΤΙΤΑΝ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα και τη διεθνοποίηση της (12 εργοστάσια σε 7 χώρες). Επισημαίνεται ότι η εγχώρια δραστηριότητα συμμετέχει σε ποσοστό κάτω του 50% στις πωλήσεις της εταιρείας  και πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια τάση ανάκαμψης στην αγορά των Η.Π.Α. Τέλος η προσπάθεια βελτίωσης της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης το τελευταίο διάστημα συγκαταλέγεται στα θετικά της εταιρείας.

 

 • FOLLI FOLLIE: Δραστηριοποιείται σε 24 χώρες με πάνω από 400 σημεία πώλησης και αποτελεί μια ολοένα εξελισσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα με παγκόσμια ανάπτυξη και αναγνωρίσιμη επωνυμία.  Στα θετικά συγκαταλέγεται επίσης το σχετικά χαμηλό P/E.

 

 • ALAPIS: Διατηρεί διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει παραφαρμακευτικά προϊόντα μέχρι ιατρικά μηχανήματα και καλλυντικά. Μπορεί να επιτύχει σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους τα επόμενα έτη λόγω  ανάπτυξης της αγοράς των generics στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η εταιρεία έχει αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλους ομίλους του εξωτερικού για διάθεση των προϊόντων τους και μια σειρά από εξαγορές ενδυνάμωσαν τη θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά (κυρίως της Γερολυμάτος). Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια μετά την ΑΜΚ και χαμηλό P/E.

 

 • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων παγκοσμίως για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου με το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων να προέρχονται εκτός Ελλάδος. Στα θετικά συγκαταλέγονται επίσης η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και το χαμηλό Ρ/Ε της.

 

 • FOURLIS: Oι πωλήσεις του 2009 σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν κατά 4,2% επηρεαζόμενες κυρίως από την πτώση των ηλεκτρικών συσκευών. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τα καταστήματα ΙΚΕΑ αντιστοιχούν στο 44% του συνόλου των πωλήσεων και κατά το 2009 φάνηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά στην κρίση. Στα θετικά της εταιρείας περιλαμβάνονται η μείωση του δανεισμού και η καλή μερισματική απόδοση ενώ η διακοπή συνεργασίας με τη Samsung δε θα επηρεάσει τόσο πολύ τα κέρδη λόγω χαμηλών περιθωρίων κέρδους.   

 

 • CENTRIC MULTIMEDIA: Μία από τις ισχυρές υποψηφιότητες για λήψη άδειας διαδικτυακού στοιχήματος στον Ελλαδικό χώρο. Στα θετικά της εταιρείας συγκαταλέγονται ο χαμηλός δανεισμός, ο χαμηλός δείκτης Ρ/Ε και η υψηλή μερισματική απόδοση.

 

 • MLS MULTIMEDIA:  Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στο χώρο των συστημάτων πλοήγησης καθώς και εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας και εκπαιδευτικών τίτλων. Προσφάτως εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με το διαδραστικό πίνακα αφής MLSBoard. Πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση και εξαιρετικά αποτελέσματα στο 9μηνο 2009.

 

     -ΕΥΑΘ: Η υψηλή μερισματική απόδοση, η ενισχυμένη ρευστότητα της εταιρείας και το αμυντικό προφίλ της καθιστούν την μετοχή της ΕΥΑΘ μία συνετή επιλογή στον υπάρχον δυσμενές περιβάλλον.  

      - ΕΧΑΕ: η καλή χρηματιστηριακή συμπεριφορά της ΕΧΑΕ, η υ6ψηλή μερισματική απόδοση και η ενισχυμένη ρευστότητα της εταιρείας αποτελούν χαρακτηριστικά που την τοποθετούν στις επιλογές μας για το 2010. Σημειώνουμε ωστόσο ότι η κερδοφορία για το 2010 δύναται να πληγεί σημαντικά στην περίπτωση που ο τζίρος συνεχίσει στα τωρινά χαμηλά επίπεδα».  

Τελευταία τροποποίηση στις 13:00 - 18 Μαρ 2010
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.