ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεσοπρόθεσμο: "Ψαλίδι" σε μισθούς, συντάξεις, εφαπαξ - Part time και εφεδρεία στο Δημόσιο

17:45 - 24 Ιουν 2011 | Συνεντεύξεις
Περικοπές στους μισθούς και το εφ΄ άπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ακόμη και στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύησης Συνταξιούχων προβλέπονται στον εκτελεστικό νόμο που παρέδωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος στα κόμματα.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τις περικοπές δαπανών που οδηγούν σε σοβαρές μειώσεις όλων των αποδοχών που καταβάλονται από το δημόσιο και σε σοβαρές επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών εισφορών ελεέυθερων επαγγελματιών ακόμη και των αγροτών.. Παράλληλα καθιερώνεται η διαδικασία της "εργασιακής εφεδρείας" για όσους εργάζονται σε φορείς του δημοσίου που θα κλείσουν και η καθιέρωση της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο.

Σύμφωνα το νομοσχέδιο οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και τις ΔΕΚΟ θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά αλληλεγγύησης για την καταπολέμηση της ανεργίας 2% κάθε μήνα κι επιπλέον 1% υπέρ του ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων που καταβάλει το εφ΄άπαξ.

Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται η περικοπή του εφ΄ άπαξ των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% και των αποχωρούντων από τις ΔΕΚΟ κατά 15%.

Επίσης για πρώτη φορά δημιουργείται ειδικός λογαριασμός από τον οποίοι θα επιδοτούνται για ένα χρόνο οι εργαζόμενοι σε φορείς και πρόσωπα του δημοσίου που κλείνουν. Οι εργαζόμενοι θα τεθούν σε "εργασιακή εφεδρεία" προκειμένου να αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ με τον κίνδυνο να απολυθούν με τη λήξη του δωδεκαμήνου.

Επίσης με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η μερική απασχόληση - part time - στο δημόσιο επιτρέποντας στους υπαλλήλους να ζητήσουν με αίτηση τους τη μείωση των ωρών εργασίας κάθε ημέρας στο μισό ή των ημερών εργασίας του μήνα ή του έτους στο μισό, με ανάλογη μείωση των αποδοχών.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι “από τον Ιανουάριο του 2010, η χώρα βρίσκεται σε μία διαρκή προσπάθεια για την αποφυγή της χρεοκοπίας και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του κράτους με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Ήδη για πρώτη φορά στη Δημοσιονομική Ιστορία της χώρας, έχει συνταχθεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιόδου 2012-2015, που αποτελεί τη δέσμευση της χώρας για τη συνέχιση του Προγράμματος Στήριξης της ελληνικής οικονομίας, την οριστική και βιώσιμη επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος και τη σταδιακή ανάταξη και ανάπτυξη της οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω μείωση των επιχορηγήσεων από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεδομένης της αναγκαιότητας για τον περιορισμό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, προτείνεται η αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στις κύριες συντάξεις και τη θέσπιση Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή χρηματοδότηση τόσο των φορέων και κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης”.

Ειδικότερα:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 9 από 1/8/2011 αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.000,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 6%

β. Για συντάξεις από 2.000,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.300,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 7%

γ. Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.600,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 9%

δ. Για συντάξεις από 2.600,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.900,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 10%

ε. Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ μέχρι 3.200,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 12%

στ. Για συντάξεις από 3.200,01 ΕΥΡΩ μέχρι 3.500,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 13%

ζ. Για συντάξεις από 3.500,01 ΕΥΡΩ και άνω ποσοστό 14%

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10, από 1/8/2011 παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά για συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.700 ΕΥΡΩ. Η επιβολή της συγκεκριμένης εισφοράς δεν καταλαμβαίνει όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Η ειδική εισφορά αφορά κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου σε ηλικία πολύ μικρότερη από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.700,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.300,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 6%

β. Για συντάξεις από 2.300,01 ΕΥΡΩ μέχρι 2.900,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 8%

γ. Για συντάξεις από 2.900,01 ΕΥΡΩ και πάνω ποσοστό 10%

Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό σύνταξης όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 11, από 1/82/2011 οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και από τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 12, θεσμίζεται από 1/9/2011 ειδική μηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους επικουρικής ασφάλισης οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από 300,00 ΕΥΡΩ. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης, όπως αυτά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων αυτών.

Συγκεκριμένη, οι ανωτέρω παρακρατήσεις έχουν ως εξής:

α. Για συντάξεις από 300,01 ΕΥΡΩ μέχρι 350,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 3%

β. Για συντάξεις από 350,01 ΕΥΡΩ μέχρι 400,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 4%

γ. Για συντάξεις από 400,01 ΕΥΡΩ μέχρι 450,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 5%

δ. Για συντάξεις από 450,01 ΕΥΡΩ μέχρι 500,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 6%

ε. Για συντάξεις από 500,01 ΕΥΡΩ μέχρι 550,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 7%

στ. Για συντάξεις από 550,01 ΕΥΡΩ μέχρι 600,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 8%

ζ. Για συντάξεις από 600,01 ΕΥΡΩ μέχρι 650,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 9%

η. Για συντάξεις από 650,01 ΕΥΡΩ και άνω ποσοστό 10%

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δε μπορεί να υπολείπεται των 300,00 ΕΥΡΩ.

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Εφαρμοστικού στα Σχετικά Αρχεία

 

Νωρίτερα το “R” μετέδιδε:

Έρχονται κι άλλα μέτρα; - Στις 29/6 η ψηφοφορία για το Μεσοπρόθεσμο και στις 30/6 για τον εφαρμοστικό νόμο - Aνταρσία Βουλευτών

 

Kλείδωσαν οι ημερομηνίες για την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και του Εφαρμοστικού Νόμου. Το μεσοπρόθεσμο θα ψηφιστεί σστις 29/6 και ο Εφαρμοστικός Νόμος στις 30/6. Αν όλα πάνε καλά, ο υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ε. Βενιζέλος θα πάει στο Eurogroup της 3ης Ιουλίου εξασφαλίζοντας την πέμπτη δόση, αλλά και το νέο αναπτυξιακό πακέτο, ύψους 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα που "έταξαν" οι κ.κ. Ζοζέ Μπαρόζο, Όλι Ρεν και Βαν Ρομπάι. Στο μεταξύ, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων άφησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Αναλυτικά, ο υπουργός ανέφερε ότι «το 2011 είχαμε κενό 600 εκατομμυρίων ευρώ, υπάρχει υστέρηση στα έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ, πρέπει να έχουμε επικουρικά μέτρα στη διάθεσή μας, αλλά δεν κάνω και τη δήλωση ποτέ ότι δεν πρόκειται να πάρω πρόσθετα μέτρα», συμπληρώνοντας: «Θα καταβάλλουμε κάθε ανθρώπινα δυνατή προσπάθεια να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο χωρίς νέα μέτρα, αλλά εξαρτάται από όλο το κράτος, την αγορά, τη φορολογική ευαισθησία όλων των πολιτών και τη φορολογική διοίκηση».

Ο υπουργός παραδέχθηκε πως διανύουμε ένα «πολύ θερμό καλοκαίρι», αλλά συμπλήρωσε πως μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου θα πρέπει να ξεκινήσει «εθνικός διάλογος, διακομματικός και με τους φορείς προκειμένου να φτάσουμε σε ένα εθνικό φορολογικό σύστημα» καθώς, όπως εξήγησε: «Η χώρα δεν έχει φορολογικό σύστημα, είναι μια χύμα φορολογική κατάσταση».

Παραδέχθηκε ότι «τα μέτρα είναι αποσπασματικά και μέτρα ανάγκης», γι' αυτό έχει ήδη ζητήσει να πραγματοποιηθεί απογραφή της συμμετοχής των πολιτών στη δημοσιονομική εξυγίανση. Χαρακτηριστικά είπε: «Δώσαμε ήδη εντολή να αποτιμηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις όλων των μέτρων, να μετρηθεί με ειλικρινή τρόπο η επιβάρυνση που σηκώνει κάθε ομάδα και κατηγορία, ώστε να ξέρει ο καθένας πολίτης τι συμβαίνει στη χώρα, να ξέρει ποια είναι η δική του συμμετοχή, θα αναδειχθούν αδικίες και ανισότητες που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο».

Την ίδια ώρα, "αναταράξεις" προκάλεσε στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ η τηλεοπτική τοποθέτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης Θωμά Ρομπόπουλου πως "κάτι δεν πάει καλά" με το Μεσοπρόθεσμο και πως δεν "μπορεί να το ψηφίσει", αυξάνοντας σε δύο τον αριθμό των βουλευτών της κυβέρνησης με εκπεφρασμένη την πρόθεση να καταψηφίσουν τα νέα μέτρα.

Μεσοπρόθεσμο

Πάντως, το Μεσοπρόθεσμο, μεταξύ άλλων, καταφέρνει τριπλό χτύπημα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τις βασικές γραμμές του οποίου παρουσίασε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος. Όμως, αντί να δοθεί η πολυπόθητη αναπτυξιακή πνοή, κάτι το οποίο και αποτέλεσε ένα από τα διακυβεύματα της αλλαγής της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, επιβάλει ταυτόχρονα τέλος άσκησης επιτηδεύματος, εξίσωση φόρου καυσίμων για τις επιχειρήσεις και εισφορά αλληλεγγύης.

Το Μεσοπρόθεσμο έκλεισε με την Τρόικα στις πρώτες πρωϊνές ώρες της Παρασκευής, και ήδη οι βουλευτές έχουν στα χέρια τους το κείμενο, ώστε μέχρι τις 30 Ιουνίου να έχει ψηφιστεί μαζί με τον εφαρμοστικό νόμο. Οι αλλαγές κρίνονται μάλλον επί τα χείρω, καθώς τα δημοσιονομικά ισοδύναμα που προτάθηκαν απορρίφθηκαν με την “ανάλογη αυστηρότητα”, σχολιάζουν παράγοντες του υπουργείου.

Συνημμένα αρχεία:
Τελευταία τροποποίηση στις 01:06 - 27 Ιουν 2011
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.