ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο από την Ε.Ε

16:32 - 28 Μαρ 2012 | Ειδήσεις
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως γίνονται κάθε μέρα θύματα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο μπορεί να φθάνει σε 388 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο που θα συμβάλει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες απειλές εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.Το κέντρο θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, Ευρωπόλ, στη Χάγη (Κάτω Χώρες).

 

Το κέντρο θα είναι το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και θα εστιάζεται σε παράνομες επιγραμμικές δραστηριότητες που διενεργούνται από σπείρες οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα εκείνες που δημιουργούν τεράστια κέρδη, όπως η επιγραμμική απάτη όσον αφορά πιστωτικές κάρτες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

 

 

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ θα εργάζονται επίσης για την πρόληψη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν τις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των ηλεκτρονικών καταναλωτών.

 

Το ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο θα εστιαστεί επίσης στην προστασία των προφίλ κοινωνικών δικτύων από την ηλεκτρονική πειρατεία και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της επιγραμμικής πλαστοπροσωπίας. Επίσης, θα εστιαστεί στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που προκαλούν σοβαρές βλάβες στα θύματά τους, όπως η επιγραμμική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν βασικά συστήματα υποδομών και πληροφοριών στην Ένωση.

 

 

Το 2011, περίπου τα τρία τέταρτα (73%) των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους και, το 2010, πάνω από το ένα τρίτο των ευρωπαίων πολιτών (36%) πραγματοποιούσαν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές.

 

Το 80% των Ευρωπαίων νέων επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και, κάθε χρόνο, περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν κάτοχο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Κατά συνέπεια, η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και οι δράστες της έχουν δημιουργήσει μια κερδοφόρα αγορά με επίκεντρο τις παράνομες δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο της οποίας πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές κάρτες μπορούν να πωλούνται μεταξύ σπειρών οργανωμένου εγκλήματος με το αστείο ποσό των 1 ευρώ ανά κάρτα, μία παραποιημένη φυσική πιστωτική κάρτα με περίπου 140 ευρώ και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών με το αστείο ποσό των 60 ευρώ.

 

Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο στοχεύει επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: περίπου 600 000 μερίδες στο Facebook δεσμεύονται καθημερινά εξαιτίας κάποιων προσπαθειών πειρατείας και, το 2009, εντοπίστηκαν πάνω από 6.700.000 προσβεβλημένοι υπολογιστές.

 

Το ευρωπαϊκό κέντρο θα προειδοποιεί τα κράτη της ΕΕ για σημαντικές απειλές στον κυβερνοχώρο και θα εφιστά στην προσοχή τους σχετικά με τις αδυναμίες άμυνας των επιγραμμικών τους εγκαταστάσεων. Θα εντοπίζει τα οργανωμένα κυκλώματα εγκληματιών που δρουν στον κυβερνοχώρο και τους πιο σημαντικούς παραβάτες στο πλαίσιο αυτό.

 

Θα προσφέρει επιχειρησιακή υποστήριξη σε συγκεκριμένες έρευνες, τόσο στο επίπεδο ανάλυσης όσο και στο επίπεδο συγκρότησης κοινών ομάδων για τη διερεύνηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

 

 

Για να επιτύχει την αποστολή του και να στηρίζει καλύτερα τους ερευνητές, τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές που ασχολούνται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, το κέντρο αυτό θα συγκεντρώνει πληροφορίες από ανοικτές πηγές, από τον ιδιωτικό τομέα, την αστυνομία και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Το νέο κέντρο θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση γνώσεων για τις εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών και θα συνενώνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες τεχνογνωσίας και κατάρτισης.

 

Επίσης, θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα ερευνητών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών που ασχολούνται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, καθώς και αντιπροσώπων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με ειδικά τεχνικά και ιατροδικαστικά θέματα.

 

 

Το κέντρο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα στο πλαίσιο της οποίας οι ερευνητές της ευρωπαϊκής εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο θα μπορούν να εκφράζουν συλλογικά τις απόψεις τους στις συζητήσεις με τον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών, άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική κοινότητα, τις ενώσεις χρηστών και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Τέλος, το κέντρο θα γίνει ο φυσικός εταίρος στο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων με άλλους διεθνείς εταίρους και στο πλαίσιο πρωτοβουλιών στον τομέα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

 

Το κέντρο προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

 

Για να ιδρυθεί το κέντρο, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί τώρα από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ευρωπόλ.

 

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πραγματοποιούν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές (home banking), επιγραμμικές αγορές και για να προγραμματίζουν τις διακοπές τους, ή ακόμη για να έρχονται σε επικοινωνία με την οικογένειά τους και τους φίλους τους μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αλλά, όπως μεγαλώνει η καθημερινή συμμετοχή μας στον διαδικτυακό κόσμο, ανάλογα αυξάνει και η οργανωμένη εγκληματικότητα  και τα εγκλήματα αυτά επηρεάζουν τον καθένα μας», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

 

 

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους εγκληματίες που δρουν στον κυβερνοχώρο να διαταράσσουν την ψηφιακή μας ζωή. Για τον σκοπό αυτό, το ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, θα καταστεί κέντρο συνεργασίας που θα υποστηρίζει την ελεύθερη και ταυτόχρονα ανοικτή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτύου.»

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.