ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γιατροί: Δυσκολεύει η θέση του ΕΟΠΥΥ

17:14 - 12 Σεπ 2012 | Ειδήσεις
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τόνισε πως ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση και χρειάζεται πλήρως αναδιάρθρωση από μηδενική βάση για την επιβίωσή του.

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ επισημαίνει:

 

-Ο προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%),ενώ το έλλειμμα που δημιουργηθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. άρα ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δισ. λιγότερα το 2012 από αυτά που δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011.

 

-Ο αρχικός προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελλάτωσης της κρατικής επιχορήγησης από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 20.000.000. Επιγραμματικά ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ γίνεται με μείωση μόνο των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και επιδόματα μητρότητας.

 

-Ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ αναλογούν 20€ για παρακλινικές εξετάσεις ετησίως σε Ιδιωτικά Εργαστήρια-Πολυιατρεία.

 

-Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δισ. (48% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ).

 

-Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 59%).

 

-Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 (8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν προϋπολογιστεί για το 2012.

 

-Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων Ιατρικής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση νοσοκομειακής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 1.176.000.000 (62% μείωση).

 

-Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την κάτωθι εισφορά μέχρι στιγμής επί των εσόδων του ΕΟΠΥΥ:

 

α) ΙΚΑ 34%

 

β) ΟΑΕΕ 9%

 

γ) ΟΠΑΔ 26%

 

δ) ΟΓΑ 2,5%

 

ε) Λοιπά ταμεία 1,5%

 

στ) Κρατική επιχορήγηση 27%

 

-Σύνολο ελλείμματος ΕΟΠΥΥ

 

-2012 2.350.000.000 (πρόβλεψη)

 

-2011 2.000.000.000

 

Ο ΙΣΑ προτείνει καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με:

 

-Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον του ΑΕΠ.

 

-Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ.

 

-Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις φάρμακα βάσει εισοδηματικών –φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης.

 

-Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους.

 

-Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών αλλά με απευθείας μείωση στις χονδρικές τιμές φαρμάκων και στήριξη τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

 

-Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ μέσω νομοθετικής ρύθμισης

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.