ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επίτροποι σε υπουργεία, ΔΕΚΟ και δήμους - Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

13:24 - 19 Νοε 2012 | Συνεντεύξεις
Με σειρά ρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στην πράξη νομθετικού περιεχόμενου, η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει, ώστε να μην αντιμετωπίσει κριτική περι καθυστερήσεων στο Eurogroup της Τρίτης.

Έτσι, με την πράξη προβλέπετα ο ορισμός Επιτρόπων (Επόπτης οικονομικών υπηρεσιών ονομάζεται) σε κάθε υπουργείο αν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι, ενώ στις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης περιλαμβάνεται και η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.

 

Προβλέπεται η ίδρυση Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στους ΟΤΑ, το οποίο σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους άνω του 10% επιβάλλει αύξηση των φόρων στους πολίτες, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής ΤΑΠ για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, περιορισμό δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

 

Στις ΔΕΚΟ επίσης σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων σε ποσοστό άνω του 10% μειώνεται ισόποσα ο προϋπολογισμός, περικόπτονται οι επιχορηγήσεις, ενώ αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν μάλιστα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του ΔΣ του φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μηνός.

 

 

Δείτε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στη δεξιά στήλη με τα συνημμένα αρχεία

 

Τελευταία τροποποίηση στις 01:50 - 20 Νοε 2012
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.