• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις για τις μικρομεσαίες

13:09 - 11 Φεβ 2013 | Χρηματοδοτήσεις
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Πρόκειται για μία επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους παραπάνω τομείς.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

• υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011,  έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης  

• νέες - υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

• από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»  

• από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» 

• από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίες». 

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Λογισμικό

Προβολή - Προώθηση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες - υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και  τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες», με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis (1998/2006), η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

β) για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (800/2008), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα. 

 

Συνέχεια στο NewsPark.eu/Magazino

Penna Reporter Mamamia CityWoman