ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι προβλέπει και τι φέρνει η επίμαχη τροπολογία για τα φάρμακα;

13:43 - 27 Νοε 2013 | Συνεντεύξεις
Η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, την Τετάρτη, που θα κρίνει την επίμαχη τροπολογία για μειώσεις στις τιμές 6.000 φαρμάκων, όπως σημειώνει η κυβέρνηση αποτελεί ένα σταθμό στην πολιτική και οικονομική πορεία του τόπου.

 Σφραγίζει την πρώτη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να συνομιλήσει με την ελληνική επιχειρηματικότητα σε έναν κλάδο ο οποίος μέχρι πρότινος είχε προνομιακή σχέση με τη Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, ουσιαστικά, είναι η πρώτη φορά που η φαρμακευτική πολιτική γίνεται κεντρικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, κάτι που δε γινόταν ακόμη κι όταν η όλη δαπάνη άγγιζε τα δυσθεώρητα ύψη των 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σηματοδοτεί τη θυσία ,σε τρία χρόνια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ φαρμακευτικών δαπανών, στο βωμό του πρωτογενούς πλεονάσματος και τη μεταβίβαση των οικονομικών βαρών στον πολίτη καθώς πλέον τη δημόσια δαπάνη θα την καλύψει όπου είναι δυνατό ο ιδιώτης.Κτυπά την ελληνική βιομηχανία καθώς της αποστερεί το κέλυφος που είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί με την δραστική μείωση της τιμής των γενοσήμων. Ανοίγει την πόρτα στο καλό γενόσημο ξένης προέλευσης, το οποίο αναμένεται λόγω μικρότερου κόστους παραγωγής να κυριαρχήσει. Ακόμη όμως και τις πολυεθνικές τις πλήττει καθώς η μείωση της πίτας επηρεάζει και τις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες όμως έχουν τη δυνατότητα από άλλες αγορές και καινοτόμα προϊόντα να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους. Βέβαια δεν αποκλείεται όμως η μείωση της δαπάνης να σημάνει αποχώρηση από τη χώρα, μείωση δραστηριοτήτων και ανεργία στον κλάδο. Ήδη οι εργαζόμενοι μειώνονται σταδιακά κι σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουν φτάσει τις 15.000.


Ρυθμίσεις Νέου Νομοσχεδίου Για Φάρμακα

 

Σύμφωνα με την τροπολογία:

 

1. Η μέγιστη τιμή των φαρμάκων υπό καθεστώς προστασίας (on patent) ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μέγιστες αυτές τιμές αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω. Η ρύθμιση αυτή επί της ουσίας διατηρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζονται από τις οι χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη χωρίς να υπάρχει κίνδυνος απόσυρσης τους. Αυξήσεις δεν θα επιτρέπονται αλλά μόνον μειώσεις τιμών. Θα υπάρξει εξοικονόμηση που θα φτάσει συνολικά στα €76 εκατομμύρια σε ότι αφορά την δαπάνη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ από την συγκεκριμένη ρύθμιση.

2. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας (off patent) των αντιστοίχων προϊόντων, εφόσον για αυτά υπάρχει γενόσημο που κυκλοφορεί, μειώνονται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι χαμηλότερος του 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γενόσημο που να κυκλοφορεί, στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oι μέγιστες τιμές πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα δελτίο τιμών, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και του σημείου 5 κατωτέρω.

Η συγκεκριμένη διάταξη για τα off patent φάρμακα, δηλ. τα φάρμακα που χάνουν την πατέντα, πέραν της σημερινής μείωσης του 50% στην τιμή, προβλέπει ότι θα μειώνεται η τιμή περαιτέρω όταν ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών μελών της ΕΕ γίνεται χαμηλότερος από την τιμή του 50%. Η διάταξη εφαρμόζεται για τα φάρμακα μετά το 2012, ενώ για τα υπόλοιπα πριν το 2012 θα εφαρμοστούν οριζόντιες μειώσεις τιμών με υπουργική απόφαση. Η διάταξη εφαρμόζεται μετά το 2012 διότι συνολικά τα φάρμακα αυτά είναι 2500 και δεν δύναται ο ΕΟΦ να ανταποκριθεί στο διοικητικό βάρος της έρευνας τιμών σε 28 χώρες. Για τα φάρμακα αυτά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη το 2013 εκτιμάται στα €1100 εκατομμύρια για τα ασφαλιστικά και τον ΕΟΠΥΥ και €198 εκατομμύρια στα νοσοκομεία. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεσο-σταθμικά μείωση τιμών 15% το πρώτο εξάμηνο του 2014 και 7,5% το δεύτερο εξάμηνο για τα φάρμακα των οποίων έχει λήξη η πατέντα μετά από το 2012 και 15% επίσης για τα φάρμακα που έληξε η πατέντα πριν το 2012 με υπουργική απόφαση και συνολικά θα υπάρξει εξοικονόμηση που θα φτάσει στα €176 εκατομμύρια από την δαπάνη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ. Στην Υπουργική Απόφαση προβλέπεται προστασία στα πολύ φθηνά φάρμακα.


3. Η μέγιστη τιμή των γενοσήμων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής του αντίστοιχου φαρμάκου αναφοράς, του οποίου έχει λήξει η περίοδος προστασίας. Όταν περισσότερα από ένα γενόσημα προϊόντα λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση βάσει του όγκου των πωλήσεων, όπως θα οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, οι μέγιστες τιμές πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω, κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα δελτίο τιμών.

Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τα γενόσημα φάρμακα προβλέπει ότι για τα μετά το 2012 γενόσημα η τιμή τους να καθορίζονται στο 65% (από 80%) που είναι σήμερα ως ποσοστό της τιμής των off patent και η τιμή αυτή θα ακολουθεί τις μειώσεις των off patent φαρμάκων. Τα φάρμακα πριν το 2012 θα υποστούν οριζόντιες μειώσεις τιμών. Για τα φάρμακα αυτά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη το 2013 εκτιμάται στα €500 εκατομμύρια για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ και €210 εκατομμύρια στα νοσοκομεία. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεσοσταθμικά μείωση τιμών κατά 18,75% και θα υπάρξει εξοικονόμηση που θα φτάσει στα €123 εκατομμύρια από την δαπάνη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ. Στην Υπουργική Απόφαση προβλέπεται προστασία των πολύ φθηνών φαρμάκων.

4. Οι καθορισμένες τιμές αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες θεσπισμένες τιμές και οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας δύνανται να προσφέρουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τιμές χαμηλότερες, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται εφαρμοστέες με ένα συμπληρωματικό δελτίο τιμών. Αυξήσεις τιμών δεν επιτρέπονται κατά τις αναθεωρήσεις των τιμών με εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν διορθώσεις..

5. Οι τιμές εκδίδονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία περί Διαφάνειας. Μετά την τιμολόγηση τους νέα γενόσημα φάρμακα εντάσσονται αυτόματα στο θετικό κατάλογο και τα νέα φάρμακα υπό προστασία εντάσσονται στον θετικό κατάλογο μετά από αξιολόγηση των κλινικών και οικονομικών δεδομένων τους και σύμφωνα με τις υφιστάμενες κείμενες διατάξεις.

6. και 7. Αυξάνεται από 9% σε 11% το rebate (επιστροφή) για τον ΕΟΠΥΥ στα μοναδικά φάρμακα (κυρίως on patent) και επαναπροσδιορίζονται οι επιστροφές όγκου με τρόπο ώστε να διπλασιάζονται. Οι διατάξεις αυτές αφορούν κυρίως φάρμακα των πολυεθνικών με μεγάλες πωλήσεις, όπου οι εταιρείες αναγκάζονται να δώσουν εκπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται έμμεσα οι τιμές και αποφεύγεται ο κίνδυνος απόσυρσης φαρμάκων από χαμηλές τιμές.

 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για οριζόντιες μειώσεις τιμών ενέχει ένα σοβαρό κίνδυνο απόσυρσης φαρμάκων για 2 λόγους. Οι τιμές στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν οι τιμές σε 16 χώρες παγκοσμίως. Σε κάθε μείωση κατά 10% των τιμών στην Ελλάδα η φαρμακευτική βιομηχανία έχει απώλεια παγκοσμίως 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να προστατεύσει αυτές τις πωλήσεις θα αποσύρει τα φάρμακα από την Ελλάδα, όταν οι τιμές μειωθούν απότομα. Επίσης όταν τα φάρμακα γίνονται πολύ φθηνά με οριζόντιες περικοπές οι χονδρέμποροι τα εξάγουν σε άλλες χώρες και δημιουργούνται ελλείψεις, αλλά επίσης υπάρχει κίνδυνος και πάλι απόσυρσης από τις εταιρείες προκειμένου να προστατεύουν τις πωλήσεις τους σε άλλες ακριβότερες αγορές.

8. Τα φαρμακεία δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή επιστροφή προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το ποσό των μηνιαίων πωλήσεων που σχετίζονται με τα φάρμακα με χαμηλό κόστος ημερήσιας θεραπείας.
Η διάταξη αυτή προβλέπει την άρση του rebate των φαρμακοποιών στα γενόσημα και τα φθηνά φάρμακα ώστε να δώσει ώθηση στην χρήση τους. Από την αύξησης της χρήση των γενοσήμων προκύπτουν δημοσιοοικονομικά οφέλη στα 35 εκ.

9. Τα φάρμακα υψηλού κόστους με άδεια για νοσοκομειακή μόνον χρήση θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνον από φαρμακεία των νοσοκομείων. Για τα υπόλοιπα φάρμακα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ειδικά ποσοστά κέρδους χονδρεμπόρων και φαρμακείων και ειδικά ποσοστά επιστροφών (rebates) ώστε να διατίθενται εκτός από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του δημοσίου, με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών.

 

10. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων και των φαρμακοποιών καθώς και τα rebates και οι εκπτώσεις, ώστε να δύναται να τα προσαρμόζει για την επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής. Επιπρόσθετα με Απόφαση του Υπουργού Υγείας να καθορίζονται στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ή φαρμάκων με χαμηλό κόστος ημερήσιας θεραπείας και να θεσπίζονται κίνητρα και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη επίτευξης των στόχων αυτών.

ΣΦΕΕ: Όχι άλλες μειώσεις

 

Να επαναπροσδιορίσει τις διατάξεις που αφορούν στην νέα τιμολόγηση των φαρμάκων στη χώρα καλούν τον υπουργό Υγείας οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου προειδοποιούν ότι η απόφαση για κατάργηση του κατώτατου πλαφόν τιμής με βάση τις τρεις χαμηλότερες της Ευρώπης, διακυβεύει την εξασφάλιση της κυκλοφορίας φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Επίσης, τονίζουν ότι η κατάργηση από την Ελλάδα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές και η υιοθέτηση μεθόδου για οριζόντια μείωση της τάξης του 50% για τα off patent, αποτελεί μία ακόμη νέα «αγορανομική» πρωτοτυπία η οποία θα εξαναγκάσει σε αθρόες αποσύρσεις και επανεξαγωγές φαρμάκων από την ελληνική αγορά.
Παράλληλα, θα προκαλέσει και την δραματική μείωση των τιμών των ελληνικών γενοσήμων, που στηρίζουν την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, η οποία με αυτές τις τακτικές οδηγείται στην εξαφάνισή της. «Την ίδια στιγμή», σημειώνουν, «θα υπάρξουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις και στην τιμολόγηση φαρμάκων σε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες, χωρίς η χώρα μας να έχει κανένα όφελος από αυτό».
Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ ζητούν την άμεση αλλαγή της τροπολογίας προειδοποιώντας ότι «… οι συνέπειες της εξαθλίωσης της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων θα είναι πολύ μεγάλες και δυστυχώς μη προβλέψιμες».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.