ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΚΑ: Στα 25 εκατ. ευρώ το μήνα οι απώλειες από τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων- Εξάλειψη του φαινομένου από το 2016 υπόσχεται η Διοίκηση του Ιδρύματος

22:15 - 11 Μαρ 2014 | Ειδήσεις
Η καθυστέρηση απόδοσης όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, προκαλεί καθυστέρηση απόδοσης πόρων για το σύνολο των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, περίπου 25 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με την Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο αριθμός των συντάξεων που δεν έχουν αποδοθεί ανέρχεται σε 37.299.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, στις 5 Μαρτίου οι εκκρεμείς υποθέσεις απόδοσης συντάξεων κύριων και επικουρικών ανέρχεται σε 77.375, ενώ οι δικαιούχοι κύριων Συντάξεων και επικουρικών ταυτίζονται σε ποσοστό άνω του 80%. Από αυτές οι 35.576 αφορούν προσωρινές συντάξεις ενώ 4.500 συντάξεις είναι αναπηρίας που έχουν με νομοθετική ρύθμιση τεθεί σε αναστολή διακοπής λόγω της μη εξέτασης των περιπτώσεων αυτών από τα ΚΕΠΑ.

sintaks110314

Ακόμη, 16.000 αφορούν σε περιπτώσεις συντάξεων με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διμερών συμβάσεων και οι 61.375 περιπτώσεις κύριων και επικουρικών που έχουν θεμελιωθεί με βάση το Ελληνικό Ασφαλιστικό Δίκαιο. Με βάση τα παραπάνω ακριβή στοιχεία από τις 77.375, οι μη αποδοθείσες συντάξεις, εξαιρουμένων των προσωρινών και των σε αναστολή διακοπής, αναπηρικών συντάξεων, ανέρχονται σε 77.375 - (35.576 + 4.500)= 37.299.

 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδει τις καθυστερήσεις στην έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού και εκτιμά ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά μετά και την ψήφιση σχετικής νομοθετικής διάταξης επαναπρόσληψης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της σειράς 9Κ του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και θα αντιμετωπισθεί οριστικά μετά την εφαρμογή, εντός του 2015, της μηχανογραφικής εφαρμογής «σύνταξη σε μία μέρα» μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε πριν από το 2002 για όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Κατά συνέπεια το ΙΚΑ εκτιμά ότι, εντός δύο ετών 2014-2015, το φαινόμενο της μηνιαίας καθυστέρησης δικαιούμενων συντάξεων, λόγω της αδυναμίας άμεσου υπολογισμού των συντάξεων εντός εύλογου χρόνου που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, θα μειώνεται προοδευτικά μέχρι τον πλήρη μηδενισμό αυτού του φαινομένου εντός του 2016.

sintakse110314

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες συντάξεων κύριων και επικουρικών που βρίσκονται με κάποιο τρόπο σε εκκρεμότητα είναι οι παρακάτω:
1. Κύριες Συντάξεις:

  • Απλές Συντάξεις (ασφαλισμένοι μόνο στο ΙΚΑ): 63.075.
  • Συντάξεις, από διαδοχική ασφάλιση: 11.146.
  • Συντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14.489.
  • Συντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις Διμερών Συμβάσεων: 5.152.

2. Επικουρικές Συντάξεις:

  • Απλές Επικουρικές Συντάξεις (ασφαλισμένοι μόνο στο ΙΚΑ): 71.497.
  • Επικουρικές, με διαδοχική ασφάλιση: 6.392.
  • Επικουρικές, με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 784.
  • Επικουρικές, με διατάξεις Διμερών Συμβάσεων: 259
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.