ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναδυόμενες αγορές: Σημαντική επενδυτική ευκαιρία και κίνδυνοι

10:06 - 11 Μαϊ 2017 | Aγορές

Σύμφωνα με εταιρία διαχείρισης, οι αναδυόμενες αγορές είναι φθηνές καθώς η πραγματική συναλλαγματική τους ισοτιμία βρίσκεται στα επίπεδα του 2003. Τα πραγματικά επιτόκια είναι θετικά αρκετά χρόνια τώρα, λόγω της προσπάθειας για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και για τη στήριξη των αδύναμων νομισμάτων. Ρωσία, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία είναι οι χώρες με το υψηλότερο πραγματικό επιτόκιο στην πρόσφατη οικονομική ιστορία.

Επιπρόσθετα, καμία από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών δεν ακολούθησε τη νομισματική πολιτική του QE που ακολούθησαν οι κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων χωρών. Η αναζήτηση εσόδων, οδήγησε σε αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων αλλά και σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και για την απομόχλευση των χωρών αυτών, με την πίστωση εκτός χρηματοοικονομικού κλάδου να έχει σημειώσει σημαντική πτώση και τους τελευταίους 12 μήνες να βρίσκεται κάτω από το ονομαστικό ΑΕΠ.

Πολλές από τις αναδυόμενες αγορές, με εξαίρεση την Κίνα και την Ινδία, έχουν σημαντική εξάρτηση από τις εξαγωγές εμπορευμάτων. Αν τα εμπορεύματα πραγματοποιήσουν ένα ράλι από τα τρέχοντα επίπεδα, ένα σενάριο αρκετά πιθανό, τότε οι χώρες αυτές θα έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις στα εμπορικά τους ισοζύγια.

Οι αναδυόμενες αγορές έχουν βρεθεί σε bear market για αρκετά χρόνια και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες εμφανίζονται στις εταιρίες της μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν την πλήρη κάλυψη των επενδυτικών οίκων και ως εκ τούτου είναι ορθότερα αποτιμημένες. Στο διάστημα από το 2012 μέχρι και το 2015, $123 δισ. έφυγαν από τις αναδυόμενες αγορές εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, με βασικότερο την άνοδο του USD και την αλλαγή της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Το USD παραμένει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αναδυόμενες αγορές. Η στροφή της Fed και η αύξηση των επιτοκίων παράλληλα με τη μείωση του ισολογισμού της, δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αναταραχές και χωρίς σημαντικές ζημιές σε συνδεδεμένα assets. Οι ζημι΄ςε αυτές αφορούν σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των αναδυόμενων αγορών.

Αν η Fed πραγματοποιήσει μια επιθετική σύσφιξη, τότε το USD θα ενισχυθεί και αυτό θα οδηγήσει σε παράλληλη άνοδο και για τα συνδεδεμένα νομίσματα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για το πιθανό ύψος της αύξησης των επιτοκίων κατά τον τρέχοντα κύκλο, δε φαίνεται να ανησυχούν τις αγορές και τους επενδυτές.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.