ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα σημαντικότερα γραφήματα για τους επενδυτές

12:20 - 02 Ιουν 2017 | Aγορές

1. Bullish συμπεριφορά για το ευρώ

Τα Hegde Funds έχουν μειώσει την έκθεση short στο ευρώ στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, με το κοινό νόμισμα να συνεχίζει το ανοδικό του σερί. Οι επενδυτές είναι σκεπτικοί σχετικά με το αν η ισχυρή μείωση των θέσεων short μπορεί να σπρώξει την ισοτιμία σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Η αλλαγή στις τοποθετήσεις από τα hedge funds, ακολούθησε τη νίκη του Macron στις γαλλικές εκλογές και υποστηρίχθηκε και από τις θετικές ενδείξεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, δε λείπουν και οι επενδυτές οι οποίοι θυμίζουν ότι το ευρώ έχει και νέους πονοκεφάλους όπως οι εκλογές στην Ιταλία, αλλά και η προβληματική κατάσταση στην Ελλάδα.

02 06 17 euroCOT

2. S&P 500 και δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης της Citi

Παρά τα ιστορικά υψηλά του S&P 500, οι περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Η ανησυχία αυτή, επιβεβαιώνεται και από το δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης της Citi, ο οποίος βρίσκεται στα χαμηλά του και σημειώνει έντονη απόκλιση από τις μετοχές.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο γράφημα, αυτό σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον, η πιθανότητα για έντονες απογοητεύσεις από την αμερικανική οικονομία, είναι σημαντικά μικρότερη και ως εκ τούτου, μια πιθανή διορθωτική κίνηση των μετοχών, θα μπορούσε να βρει στήριξη στην ανοδική κίνηση του δείκτη της Citi.

02 06 17 citi

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.