ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκσυγχρονίζεται το ΤΑΠΑ με δωρεά της ΕΤΕ

13:21 - 28 Ιουλ 2017 | Ειδήσεις
Η Εθνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), ανέλαβε τον Αύγουστο του 2016 να χορηγήσει από κοινού με έτερο δωρητή την Α’ φάση του Έργου “Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εισιτηρίων και Πρόσβασης (Ticket Management System / e-Ticketing/ Access Control) σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία”. Το ΤΑΠΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στόχος του έργου είναι η καθολική αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του ΤΑΠΑ, καθώς και η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του προς το κοινό, προς όφελος της χώρας. Το ΤΑΠΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αρχαιολογικών πόρων σε ό,τι αφορά τις σταθερές πηγές εσόδων αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία που υπάγονται στο ΤΑΠΑ είναι περισσότερα από 200 και κατανέμονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Α΄ φάση του έργου καλύπτει τις κεντρικές υποδομές του Ταμείου και τους  αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα: Ακρόπολη και Κλιτύες, Ολυμπιείο, Κεραμεικός, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λύκειο Αριστοτέλους, Κνωσσός, Μουσείο Ηρακλείου,  Αρχαία Μεσσήνη. Η αναβάθμιση των υποδομών στους χώρους αυτούς θα αποτελέσει πρότυπο μοντέλο για τη μελλοντική εξάπλωση των συστημάτων και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους που ελέγχονται από το ΤΑΠΑ.

Η Εθνική Τράπεζα, σαν ένας από τους δύο δωρητές,  ανέλαβε την από κοινού χρηματοδότηση της υλοποίησης συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP),  συστημάτων e-ticketing και access control στους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΙΤ, Σημείων Πώλησης και Access Control, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες υλοποίησης (μελέτη εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμού και εξοπλισμού ΙΤ, εκπαίδευση προσωπικού), καθώς και τη Διαχείριση Έργου και τη Διασφάλιση Ποιότητας. Τα τελικά παραδοτέα θα προσφερθούν στο ΤΑΠΑ ως δωρεά.

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

 

  • Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (e-ticketing): Άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο από όλα τα σύγχρονα κανάλια (υπολογιστές, κινητά κτλ.), εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών εκδοτηρίων και μείωση χρόνου αναμονής για την έκδοση εισιτηρίου, διεύρυνση παροχής εισιτηρίων στη διεθνή τουριστική αγορά, προγραμματισμός επισκεπτών (π.χ. σχολεία), ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικού χρήματος στους αρχαιολογικούς χώρους.
  • Διαχείριση Εισόδων και Πρόσβασης (Access Control): Εκσυγχρονισμός με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης εισόδου και ελέγχου, έλεγχος και πάταξη παράνομης εισόδου, μείωση χρόνου ελέγχου εισόδου, άμεση ακύρωση του εισιτηρίου. 
  • Πωλητήρια: Εκσυγχρονισμός λειτουργίας πωλητηρίου, ενιαία Τιμολογιακή Πολιτική και ενιαία Διαχείριση Εσόδων & Εμπορευμάτων, αξιόπιστη διαχείριση εισπράξεων και προϊόντων πωλητηρίου, βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP/BI-MIS): Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού, ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων κινήσεων, κάλυψη των απαιτήσεων του ΤΑΠΑ από ένα ενιαίο σύστημα, υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, βελτίωση της αποδοτικότητας, σύγχρονη διοικητική πληροφόρηση, με αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων.

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της χορηγούμενης δωρεάς, υποστήριξε τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Α’ φάσης. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 12/7/2017 με την ανάθεση του έργου στον Όμιλο Εταιριών ΟΤΕ και το σύνολο της Α’ φάσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018.

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διαχρονικά υιοθετεί, θα συνεχίσει να στηρίζει συστηματικά δράσεις και πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στη διαφύλαξη και προβολή της πλούσιας Πολιτιστικής μας Κληρονομίας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.