ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κομισιόν: «Επαρκώς φιλόδοξο» το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδας για Ενέργεια-Κλίμα

12:03 - 20 Ιουν 2019 | Ειδήσεις
Θετική είναι η αποτίμηση της Κομισιόν για το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των Σχεδίων των 28 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, το ελληνικό ΕΣΕΚ κρίνεται ότι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των σημαντικών τομέων και παρέχει μια εμπεριστατωμένη απαρίθμηση των στόχων, πολιτικών και μέτρων στις διάφορες διαστάσεις.

Όσον αφορά στους κεντρικούς στόχους, αναφέρονται τα εξής:

1. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών επιτυγχάνεται να ξεπεραστεί κατά 9% ως το 2030 ή κατά 13% αν εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα.

2. Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, μολονότι η χώρα έχει θέσει εθνικό στόχο ίδιο με τον στόχο σε επίπεδο ΕΕ (32,5%), η Επιτροπή συνιστά να τεθεί ακόμα υψηλότερα ο πήχης: 

- λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, η οποία είχε επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας.

-  εξαιτίας της σημαντικής απόκλισης άλλων κρατών της ΕΕ, με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια από όλους.

Στην αξιολόγηση επισημαίνεται ότι το ελληνικό ΕΣΕΚ είναι το μόνο που έχει θέσει στόχους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

3. Ο στόχος ΑΠΕ κρίνεται «επαρκώς φιλόδοξος» και ειδικότερα ότι το ολιστικό πλαίσιο πολιτικής που ανέπτυξε η Ελλάδα αποτελεί μια καλή πρακτική.

Στο τελικό σχέδιο πρέπει να υπάρχει διεξοδικότερη ανάλυση των πολιτικών και τα μέτρων για την επίτευξη των στόχων,τόνιζεται στην αξιολόγηση.

Οι συστάσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού ΕΣΕΚ και τα Εθνικά Σχέδια θα οριστικοποιηθούν στο τέλος του 2019.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:07 - 20 Ιουν 2019
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.