ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στη δεύτερη φάση περνάει το έργο της ψηφιοποίησης των εμπορικών σημάτων

12:11 - 19 Αυγ 2020 | Ειδήσεις
Στη δεύτερη φάση του θα περάσει στη χώρα μας, τους επόμενους μήνες, το έργο που αφορά στην ποιότητα όλων των στοιχείων των εμπορικών σημάτων που χειρίζεται η Διεύθυνση Σημάτων και που ψηφιοποιήθηκαν κατά την 1η φάση του έργου. Σε αυτή τη φάση θα γίνουν και οι απαραίτητες διορθώσεις.

Αυτό αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση στην εταιρεία «ΤΕΣΤ Πληροφοριακά Συστήματα Ο.Ε», του έργου της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της διεύθυνσης Σημάτων στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, κατά την διάρκεια του 2020, τo Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με το υπουργείο προτίθεται να ξεκινήσει την 2η φάση υλοποίησης του «Capture and Store of Historical Files Project».

Η εταιρεία, στα πλαίσια του παρόντος έργου, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διεύθυνση Σημάτων του υπουργείου, όσον αφορά στη διασύνδεση και διόρθωση/καταχώρηση δεδομένων στο πρόγραμμα BackOffice. Επίσης η εταιρεία οφείλει να παρέχει τεχνική βοήθεια και να επιλύει τα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα των δεδομένων.

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του 2020.

Σημειώνεται πως το κόστος υπολογίζεται ως εξής: 19.900,00€ + 24% (ΦΠΑ) = 24.676,00€

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.