ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ.Ανταγωνισμού: Έγκριση ελέγχου της Green Pixel από Alpha και Star

09:56 - 20 Ιουλ 2021 | Ειδήσεις
Στην έγκριση του από κοινού ελέγχου των τηλεοπτικών σταθμών Alpha και Star επί της εταιρείας παραγωγών Green Pixel Productions προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται, "η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία: "εγκρίνει (...) προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης σχετικά με την απόκτηση από τις ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. και ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κοινού ελέγχου επί της εταιρίας GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά".

Η απόφαση είναι οριστική, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, καταλήγει η Επιτροπή. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.