• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

helex

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρό

...

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 16/07/2019, αγόρασε 58.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,5123 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €725.713,63 σύμφωνα

...

 


Ανακοίνωση

 

Ξεκινάει η κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Υπερσύγχρονη τεχνολογία τηςGeneralElectric

 

 

Αθήνα, Ελλάδα - 17 Ιουλίου 2019Ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να μπει σε φάση κατασκευής. Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT

...

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλ

...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 17/07/2019....

 

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 12.07.2019 σε αγορά

...

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 16.07.2019 απέκτησε συνολικά 1.108 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες

...

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στηνATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

15.07.2019

1

...

 

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 16/7/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 2.000 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,73 ευρώ και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,67 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 35.457,20 και ευρώ 8.834,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της

...

Λουξεμβούργο, 16 Ιουλίου 2019 - Η INTRASOFTInternational, παγκόσμια εταιρία Πληροφορικής, επιλέχθηκε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

 

Κατά την επόμενη τετραετία, η INTRASOFT θα ασχοληθεί με την εξέλιξη και σ

...

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ICI) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την δικηγορική εταιρεία «KΙΤΣΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Η δικηγορική εταιρεία «ΚΙΤΣΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» λειτουργεί από το 2009 έχοντας μία ισχυρή θέση και συνεχή παρουσία στην αγορά. Οι υπηρεσίες που παρέχει χαρακτηρίζονται από υψηλό

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman