• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

helex

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (GRS427003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €0,57 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,513 ανά μετοχή).

...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 03/07/2019....

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (GRS247003007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.808.300 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,50. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορί

...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 05/07/2019.
...

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 170.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004), με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΔΑΚ». Στις 08/07/2019, το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγ

...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών (GRS419003009) και των ομολογιών (GRC4191173B0) της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία&nbsp

...

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 5.616.600 δικαιώματα (ΙΝΤΕΤΔ) της  εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 09/07/2019 έως και 18/07/2019, με κωδικό ISIN GRX247003007, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δ

...

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών (GRS419003009) και των ομολογιών (GRC4191173B0) της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 5.616.600 δι

...

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,47 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,05 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητ

...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 11/07/2019....
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 12/07/2019....

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.623.443 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος χρήσεως 2018, από 2.684 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €9,56016. Από την ίδια ημε

...

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 162/01.07.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 99.500 (ΚO) μετοχές της εταιρίας «PROFILE  Α.Ε.Β.Ε.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών με απόκλιση κατά πο

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman