• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Εκδόσεις

Παρελθόν αποτελεί το ιστορικό βιβλιοπωλείο της Εστίας επί της οδού Σόλωνος. Μετά από 128 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας, το ιστορικό βιβλιοπωλείο κατέβασε ρολά. Το Σάββατο ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας του.

Στον περιορισμό και την αναστροφή των ζημιών, καθώς και στην εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων στοχεύει η διοίκηση του ΔΟΛ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παρατεταμένη δυσμενής οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γ.σ. των μετόχων των Αττικών Εκδόσεων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Η εταιρεία Benbay Ltd, μέτοχος της ΔΟΛ και νομικό πρόσωπο συνδεόμενο στενά με το μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ, Β. Ρέστη προέβη την 17/09/2010 σε αγορά 62.081 μετοχών, συνολικής αξίας 56.618,71 ευρώ.  

Ετικέτες

Η εταιρεία Benbay Ltd, μέτοχος της ΔΟΛ και νομικό πρόσωπο συνδεόμενο στενά με το μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ Β. Ρέστη προέβη την 16/09/2010 σε αγορά 11.956 κοινών μετοχών της ΔΟΛ, συνολικής αξίας 12.195,12 ευρώ.

Ετικέτες

Η εταιρεία Benbay Ltd, μέτοχος της ΔΟΛ και νομικό πρόσωπο συνδεόμενο στενά με το μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ Β. Ρέστη προέβη την 14/09/2010 σε αγορά 260.000 κοινών μετοχών της ΔΟΛ ΑΕ, συνολικής αξίας 265.373,23 ευρώ Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, από τον Βίκτορα Ρέστη με την ιδιότητά του ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ.

Ετικέτες
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λινάνης της 25/8/2010 κατά την οποία παρευρέθηκαν 7 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 79,95% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:
1)Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 ως εξής:
Ετικέτες

Στις 29/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης  προέβη στην αγορά 4.322 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  2.593,20 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λιβάνη καλεί τους μετόχους της εταιρείας  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Ετικέτες

Στις 28/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης, στην αγορά 31.510 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  18.900,80 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 27/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 13.704 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,07% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  8.222,40 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 26/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 14.840 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,08% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού € 8.904,00, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 23/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 4.840 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  2.904 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 22/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης, προέβη στην αγορά 1.220 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  732 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 20/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 1.450 μετοχών εκδόσεως της εισηγμένης εταιρείας Εκδόσεις Λυμπέρη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού 870 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman