• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Εκδόσεις

Στις 01/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 30 μετοχών έναντι ποσού 18 ευρώ.

Ετικέτες

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία η οποία συνήλθε στις 29.6.2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.280.426 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 80,26%), και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Ετικέτες

Στις 18/06/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης, προέβη στην αγορά 500 μετοχών έναντι ποσού 300 ευρώ.

Ετικέτες

Στις 17/06/2010 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 460 μετοχών έναντι ποσού 276 ευρώ.

Ετικέτες

Στις 16/06/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπερη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη 200 μετοχών έναντι ποσού 120, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 14/06/2010 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 20 μετοχών έναντι ποσού 12,00 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 11/06/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 830 μετοχών έναντι ποσού 498 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Ετικέτες

Στις 08/06/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης, προέβη, στην αγορά, δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.260 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού 1.956 ευρώ .

Ετικέτες

Στις 26/05/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπερη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 1.400 μετοχών έναντι ποσού 840 ευρώ. 

Ετικέτες

Στις 21/05/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 450 μετοχών έναντι ποσού 270 ευρώ. 

Ετικέτες

Στις 14/05/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης  προέβη 330 μετοχών έναντι ποσού 198 ευρώ.

Ετικέτες

Στις 23 Aπριλίου 2010, ο Αντώνης Λυμπέρης απέκτησε, δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 9.302 μετοχές εκδόσεως της Εκδόσεις Λυμπέρη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,05% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας με συνέπεια ο Προτείνων να κατέχει εφεξής 18.459.573, συνολικά, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ή ποσοστό 96,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των ανωτέρω, 9.302 μετοχών, ήταν 0,60 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 5.581,20 Ευρώ συνολικά.

Ετικέτες

Στις 20 Aπριλίου 2010, ο Αντώνης Λυμπέρης απέκτησε, δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 16.140 μετοχές εκδόσεως της Εκδόσεις Λυμπέρη, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,05% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας με συνέπεια ο Προτείνων να κατέχει εφεξής 18.436.700, συνολικά, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ή ποσοστό 96,29% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των ανωτέρω, 16.140 μετοχών, ήταν 0,60 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 9.684,00 Ευρώ συνολικά.

Ετικέτες

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19-4-2010 αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανασυγκρότηση αυτού ως εξής:
1. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. Κωνσταντίνος Κορλέτης του Παύλου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης του Αγγέλου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. Πέτρος Παπαγεωργίου του Πέτρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. Ελένη Μακρή του Κωνσταντίνου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στον εκ νέου καθορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους.

Ετικέτες

Στις 8 Aπριλίου 2010, ο Αντώνης Λυμπέρης απέκτησε, δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 5.670 μετοχές εκδόσεως της Εκδόσεις Λυμπέρη, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,03% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας με συνέπεια ο Προτείνων να κατέχει εφεξής 18.094.270, συνολικά, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ή ποσοστό 94,51% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των ανωτέρω, 5.670 μετοχών, ήταν 0,60 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 3.402,00 ευρώ συνολικά.

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman