• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σε αγορά μετοχών της Blue Star προέβη η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, ως εξής:
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:
Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση τμήματος της διασπασθείσας εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. από την εταιρεία ΓΕΚ Α.Ε (ήδη μετονομασθείσα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) καθώς και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 25.386.322,56 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ, ύψους 24.933.073,64 ευρώ, πλέον ποσού 453.248,92 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του Λογαριασμού Κερδών εις Νέο της Εταιρείας παράλληλα με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,36 ευρώ σε 0,57 ευρώ και την έκδοση 20.419.328 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 19.12.2008.
Στα 480 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική αποτίμηση των δύο ενεργειακών μονάδων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και GDF SUEZ, κατόπιν ερώτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για τις μονάδες ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ.
Σε αγορά 9.033 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας Blue Star, συνολικής αξίας 19.508,56 ευρώ προέβη στις 12/12/2008 η MARFIN INVESTMENT GROUP, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη.
Στα 8,70 από τα 13,10 μειώνει την τιμής στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ η Proton Bank, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη σύσταση για απόδοση υψηλότερη της αγοράς για τη μετοχή της εταιρίας.
Σε αγορά 11.000 μετοχών της Blue Star, συνολικής αξίας 24.223,86 ευρώ προέβη στις 4/12 η MIG.
Σε αγορά 15.318 μετοχών της Blue Star, συνολικής αξίας 33.365,79 ευρώ, προέβη στις 5/12 η MIG.
Το από 15-10-2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία", "Superfast Ferries Nαυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία" και "Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών" ("η Συγχώνευση") με απορρόφηση της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη ενέκρινε η η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Attica.
Τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη μετοχική σύνθεση των εισηγμένων εταιριών και έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι και την 1/12/2008, δημοσιοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στις 28/11/2008 η MIG προέβη σε αγορά 210.412 μετοχών της Blue Star, συνολικής αξίας 413.067,37 ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ΓΕΚ διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκ. ευρώ στο 9μηνο του 2008, υποχωρώντας κατά 10,3% σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών της περυσινής χρήσεως και των δικαιωμάτων μειοψηφίας που τους αναλογούν, τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9,5%.
Αγορά 10.000 μετοχών της Eurobank Properties, συνολικής αξίας 54.916 ευρώ έκανε στις 27/11 η Lamda Development. Μία μέρα πριν η Lamda αγόρασε άλλες 10 χιλιάδες τεμάχια της Eurobank Properties συνολικής αξίας 54.168,94 ευρώ.
Στα 13,10 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο για τη ΓΕΚ η Proton Bank, αφήνοντας παράλληλα αμετάβλητη τη σύσταση για απόδοση υψηλότερη της αγοράς. Οι πωλήσεις της αναμένεται να διαμορφωθούν στα 169,6 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 21,2 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 4,6 εκατ.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman