• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

AS Company

Από τις 3 Αυγούστου θα αρχίσει η καταβολή του μερίσματος των 0,0795391015 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) της AS Company στους μετόχους της για τη χρήση του 2020.

Mε διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,2243235520 ανά μετοχή, ήτοι μικτό ποσό 0,2361300547 ευρώ εξομοιώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AS Company κατά το ποσό των 2.944.475,43 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους 3.099.447,82 €, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €74.509,17 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €2.944.475,43 με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ύψους 3.099.447,82 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,22432 ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS Company

Η As Company σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητα της.

Ανατρέποντας τη θετική δυναμική που είχε καταγραφεί κατά τους πρώτους μήνες του έτους, το Α’ εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AS Company διαμορφώθηκε στα €8,0 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 26,33% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Από τις 4 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της AS Company θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,43 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

Ετικέτες

Στην απόφαση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 στους μετόχους της και της ΑΜΚ κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατέληξαν οι μέτοχοι της AS Company, κατά την ετήσια τακτική Γενική τους Συνέλευση.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 918.821,40, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, και την επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους, καλείται να αποφασίσει στις 26 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση της AS Company.

Υποχώρησαν το 2019 τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου AS Company. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 13,7% και τα κέρδη κατά 3,2% σε σχέση με την χρήση του προηγούμενου έτους.

Ετικέτες

Η ΑS Company με υψηλό αίσθημα ευθύνης συμβάλλει στη μάχη κατά του κορωνοϊού covid19 στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας με υγειονομικό υλικό.

Πτώση στα καθαρά κέρδη και τον τζίρο σημείσε στο α’ εξάμηνο του 2019 ο όμιλος της AS Company.

Oι μετοχές της AS Company θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,49 € ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

Την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,07 ευρώ στους μετόχους και την ανάκληση του υφιστάμενου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του από επτά (7) σε οκτώ (8), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AS Company που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι που κατέχουν 10.021.874 μετοχές, ήτοι ποσοστό 76,351% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ετικέτες

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 28/03/2019 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019.

 

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman