• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Attica Bank

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει έρθει σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την ονομασία “Omega” λογιστικής αξίας 1,285 δισ. ευρώ και τη συνεπακόλουθη έκδοση των παρακάτω τίτλων:

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς παραστατικών τίτλων (warrants) ανακοίνωσε η Attica Bank, με τα αποτελέσματα να δείχνουν την άσκηση συνολικά 527.647 warrants στην τιμή του 0,1530 ευρώ.

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 378.565.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,07% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιώματος ψήφου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank  ενέκρινε σήμερα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δίνοντας έτσι το έναυσμα  περαιτέρω επιτάχυνσης των διαδικασιών για την πραγματοποίηση της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου και την μετάβασή της σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Ετικέτες

H Attica Bank ενημερώνει εκ νέου το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη (και έως και την 15-09-2021) η διαδικασία, βάσει της οποίας υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») που η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08- 2021 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ετικέτες

Η Attica Bank  ενεργοποιεί εκ νέου τη διάθεση του καταναλωτικού δανείου “Attica Συμφέρον” με προνομιακό επιτόκιο 8,5% για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Από αύριο (31/8) έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν δικαίωμα εξαγοράς των warrants που εξέδωσε η Attica Bank, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας.

Την πώληση της συμμετοχής της στο πλαίσιο της τιτλοποίησης «Ωμέγα» ανακοίνωσε η Attica Bank.

Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 22% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο, αξιοσημείωτη αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 51% σε ετήσια βάση, αλλά και αύξηση καταθέσεων 9,3% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Attica Bank.

Η Attica Bank γνωστοποίησε ότι στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες, ιδιώτες και επιχειρηματίες, στις περιοχές της χώρας μας που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές και προχωράει στην υλοποίηση ειδικών ρυθμίσεων και διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν.  

Ολοκληρώθηκε σήμερα 16/08/2021, η έκδοση 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Attica Bank υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα άυλων τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

H Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της στις 12 Αυγούστου, στο πλαίσιο υλοποίησης του DTC, αποφάσισε:

H Attica Bank ανακοίνωσε ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της  7ης Ιουλίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης).

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman