• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

MEVACO

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Mevaco.

Σημαντική επιτυχία για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αποτελεί η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο της Ελληνικής εταιρείας MEVACO με την Γαλλική NAVAL GROUP, στο πλαίσιο της προμήθειας των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού που έγινε σήμερα 15 Ιουνίου 2022. Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς αμυντικής έκθεσης «Eurosatory 2022» στο ελληνικό περίπτερο.

Η «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε την 28η Απριλίου 2022 τα οικονομικά αποτελέσματα της για την εταιρική χρήση 2021 (1.1-31.12.2021).

Σύμβαση για την κατασκευή - παραγωγή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων, ανά την ελληνική επικράτεια, συνολικής αξίας 5,3 εκατ. ευρώ περίπου, υπέγραψε η Mevaco με εταιρεία μέλος διεθνούς κατασκευαστικού ομίλου με σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην κατάρτιση σύμβασης με την εταιρεία «KIEFER TEK LTD» προέβη η μεταλλουργική εταιρεία Mevaco, για την κατασκευή – παραγωγή σταθερών μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων που πρόκειται να ανεγερθεί στο νομό Κοζάνης, ισχύος 225 MWp, συνολικής αξίας 13,2 εκ. ευρώ περίπου.

Τελικά το 1ο εξάμηνο του 2021 θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό για τις περισσότερες εισηγμένες αφού φαίνεται να σβήνουν οι ζημιές του 2020.

Ετικέτες

Η Mevaco ενημερώνει, σε συνέχεια των από 15.02.2021 και 12.02.2021 γνωστοποιήσεων που εστάλησαν στην εταιρεία κατά τις αυτές ως άνω ημερομηνίες, από τον κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου με σχετικά αντίστοιχα Έντυπα Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, ότι:

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις συνέπειες και επιπτώσεις της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η  «MEVACO A.E.», σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ζημιές ύψους 70.760 ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Mevaco, έναντι κερδών 591.300 ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Αυγούστου 2020 και του ορισμού των μελών της, η Mevaco ανακοίνωσε πως η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 5ης Αυγούστου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, συνταξιούχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Προέδρου αυτής.

Οκτώ ελληνικές εταιρείες εντάσσονται στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, σε συνέχεια της Ημέρας Βιομηχανίας του 2018, που έλαβε χώρα στην Αθήνα και έχοντας πραγματοποιήσει τη διαδικασία αναφοράς.

Θετική εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει ο εξαμηνιαίος ισολογισμός της εισηγμένης εταιρίας Mevaco. Βασική αιτία για την ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων είναι η υπογραφή συμφωνίας με χώρες του εξωτερικού και ειδικά στη μακρινή Αυστραλία. Πρόκειται για σύμβαση που αφορά την κατασκευή μεταλλικών τμημάτων φωτοβολταϊκών πάρκων. Πιθανότατα αυτή η αύξηση των εργασιών να επιτρέψει στην εταιρία να επανέλθει σε κερδοφόρο πορεία.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACOA.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι προέβη στην κατάρτιση σύμβασης με την αλλοδαπή εταιρεία «ΝAPACCOUSTICSPTYLTD» για την παραγωγή και προμήθεια συστημάτων απόσβεσης ήχου.

Ετικέτες
σελίδα 1 από 2
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman