• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

MEVACO

Τελικά το 1ο εξάμηνο του 2021 θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό για τις περισσότερες εισηγμένες αφού φαίνεται να σβήνουν οι ζημιές του 2020.

Ετικέτες

Η Mevaco ενημερώνει, σε συνέχεια των από 15.02.2021 και 12.02.2021 γνωστοποιήσεων που εστάλησαν στην εταιρεία κατά τις αυτές ως άνω ημερομηνίες, από τον κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου με σχετικά αντίστοιχα Έντυπα Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, ότι:

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις συνέπειες και επιπτώσεις της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η  «MEVACO A.E.», σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ζημιές ύψους 70.760 ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Mevaco, έναντι κερδών 591.300 ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Αυγούστου 2020 και του ορισμού των μελών της, η Mevaco ανακοίνωσε πως η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 5ης Αυγούστου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, συνταξιούχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Προέδρου αυτής.

Οκτώ ελληνικές εταιρείες εντάσσονται στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, σε συνέχεια της Ημέρας Βιομηχανίας του 2018, που έλαβε χώρα στην Αθήνα και έχοντας πραγματοποιήσει τη διαδικασία αναφοράς.

Θετική εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει ο εξαμηνιαίος ισολογισμός της εισηγμένης εταιρίας Mevaco. Βασική αιτία για την ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων είναι η υπογραφή συμφωνίας με χώρες του εξωτερικού και ειδικά στη μακρινή Αυστραλία. Πρόκειται για σύμβαση που αφορά την κατασκευή μεταλλικών τμημάτων φωτοβολταϊκών πάρκων. Πιθανότατα αυτή η αύξηση των εργασιών να επιτρέψει στην εταιρία να επανέλθει σε κερδοφόρο πορεία.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACOA.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι προέβη στην κατάρτιση σύμβασης με την αλλοδαπή εταιρεία «ΝAPACCOUSTICSPTYLTD» για την παραγωγή και προμήθεια συστημάτων απόσβεσης ήχου.

Ετικέτες

Η εν λόγω θυγατρική αποτελούσε τη μοναδική θυγατρική εταιρεία που ενσωματωνόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Ετικέτες

Η εταιρία Mevaco A.E. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο προγραμμάτων κατασκευής αμυντικού υλικού ύψους 4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία της είχαν ανατεθεί από την IDE (Intracom Defense Electronics) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την αμερικανική Raytheon, αναλαμβάνει από την IDE την εκτέλεση νέου έργου ύψους περίπου 2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, διαρκείας 18 μηνών.

Σε... μερικές χιλιάδες ευρώ διαμορφώνονται τα αποτελέσματα της Mevaco για το πρώτο 3μηνο.

Ετικέτες
Σε "Venman Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εξοικονόμησης Ενέργειας" μετέβαλε την επωνυμία της η "Mevaco Βορείου Ελλάδος Μεταλλουργική Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία", όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Ετικέτες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της Mevaco που αφορά στην εταιρική χρήση 2005 (1/1/2005-31/12/2005).

 

Ετικέτες
σελίδα 1 από 2
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman