• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Profile

Profile: Άνοδος κερδοφορίας κατά 50% στο εξάμηνο

Ο Όμιλος Profile  παρουσίασε σημαντική άνοδο των πωλήσεων και της μετά φόρων κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2022, κατά 33% και 50% αντίστοιχα. Παρά τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, ο Όμιλος συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξή του, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις  των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων, στην σταθερή προτίμηση των πελατών, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων του ελληνικού δημοσίου.

Profile: Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου επιλέγει Treasury πλατφόρμα της

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει ό,τι η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) επέλεξε το Acumen.plus, το διεθνώς εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Management System), για την αποτελεσματική διαχείριση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της, με ταυτόχρονη συμμόρφωση και πλήρη γκάμα αναφορών για διαχείριση αποθεματικών και χρέους. Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Καΐρου.

Η Profile παρουσιάζει τη λύση Acumen.plus Loan Portfolio Management

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα καινοτόμο λύση Acumen.plus Loan Portfolio Management για επιχειρήσεις. Η λύση υποστηρίζει πλήρως τις επιχειρήσεις στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου αλλά και διαθεσίμων (Treasury Management), συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών και family offices, προσφέροντας προηγμένη λειτουργικότητα, όπως επίσης και διαχείριση κινδύνου, ενώ παράλληλα καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ετικέτες
Profile: Διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 770.000 ευρώ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2022 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού 770.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,032046170 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Profile: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Μαΐου 2020.

Profile: Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30% το 2021

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2021, στα οποία παρουσιάζει, σημαντική άνοδο των πωλήσεων κατά 34%, και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας συνέπεια της απρόσκοπτης υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Profile: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ θυγατρικής, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε την 08/12/2021 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της Profile με την επωνυμία «Profile Systems & Software (Cyprus) Limited» που είχε αποφασιστεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/02/2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της εισηγμένης.

Profile: Από 27/12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Η Profile Systems ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 187.603,50 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 110.355 μετοχές x 0,47 Ευρώ) και κατά ποσό 135.736,65 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η Profile χρυσός χορηγός στο «digital economy forum»

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, συμμετέχει ως χρυσός χορηγός στο «digital economy forum: digitalisation no longer a choice but a necessity», που πραγματοποιείται στις 20 Δεκεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Hilton Athens, αλλά και online. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) σε ετήσια βάση και αποτελεί θεσμό για την ελληνική οικονομία με στόχο την ανάδειξη της τεχνολογίας στην επίτευξη της ψηφιακής μεταρρύθμισης ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Profile: Βελτίωση στα αποτελέσματα γ' τριμήνου και εννεαμήνου

Σε 4,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Profile κατά το τρίτο τρίμηνο 2021 και σε 12,8 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 2,8 εκατ. ευρώ και 9,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Profile: Κάλυψε ομολογίες 800.000 ευρώ- Σχέδια για Βόρεια Ελλάδα

Η ProfileΠΡΟΦ 0,00% ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή της σχετικής από 31.08.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη στην κάλυψη τεσσάρων (4) κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000,00 €), εκ των συνολικά επτά (7) ομολογιών, στις οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1.400.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο, στην έκδοση του οποίου προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, η κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε υλοποίηση της από 30.08.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η Profile παρουσιάζει νέες πλατφόρμες Digital Banking

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, συμμετέχει και πάλι στις εργασίες του Sibos, ως partner/sponsor, του μεγαλύτερου διεθνές συνεδρίου για τον τραπεζικό τομέα, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά στις 11-14 Οκτωβρίου.

Ετικέτες
H Profile παρουσιάζει τη νέα έκδοση του RiskAvert

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού παρουσιάζει τη νέα έκδοση του RiskAvert, της κορυφαίας πλατφόρμας διαχείρισης κινδύνου για προηγμένο υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων και την παραγωγή των σχετικών αναφορών βάσει του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας (EU CRR/CRD - Capital Requirement Regulation / Capital Requirement Directive) εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ετικέτες
σελίδα 1 από 5
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman