Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 42
Μετοχές με πτώση 170
Μετοχές χωρίς μεταβολή 37
Γενικός δείκτης τιμή 944,64
Γενικός δείκτης διαφορά -11,64
Γενικός δείκτης μεταβολή % -1,22
Αξία συναλλαγών 62.800.765,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 149.525,63
Αριθμός πράξεων 28.042
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 67
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 21.746.014,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 14
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 68.260.492.845,12
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 10.737.789.800,37
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 53.210.060.596,89
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 4.312.642.447,86
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.