Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 56
Μετοχές με πτώση 121
Μετοχές χωρίς μεταβολή 72
Γενικός δείκτης τιμή 569,50
Γενικός δείκτης διαφορά 4,57
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,81
Αξία συναλλαγών 58.616.130,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 139.562,21
Αριθμός πράξεων 35.019
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 83
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 49.259.075,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 7
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 39.550.127.410,01
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 20.462.758.553,13
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 15.345.512.404,18
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 3.741.856.452,70
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.