Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 55
Μετοχές με πτώση 181
Μετοχές χωρίς μεταβολή 12
Γενικός δείκτης τιμή 728,58
Γενικός δείκτης διαφορά 11,37
Γενικός δείκτης μεταβολή % 1,59
Αξία συναλλαγών 18.146.370,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,70
Αριθμός πράξεων 5.864
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 14.451.899,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 2
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 125
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 47.442.174.653,74
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 45.371.438.320,49
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 816.283.900,28
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 1.254.452.432,97
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.