Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 12
Μετοχές με πτώση 222
Μετοχές χωρίς μεταβολή 14
Γενικός δείκτης τιμή 628,09
Γενικός δείκτης διαφορά -2,08
Γενικός δείκτης μεταβολή % -0,33
Αξία συναλλαγών 1.173.980,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,05
Αριθμός πράξεων 798
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 728.597,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 1
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 152
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 39.579.024.726,97
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 15.438.585.804,66
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 21.033.116.781,50
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 3.107.322.140,81
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.