Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 48
Μετοχές με πτώση 119
Μετοχές χωρίς μεταβολή 81
Γενικός δείκτης τιμή 873,93
Γενικός δείκτης διαφορά 1,35
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,15
Αξία συναλλαγών 70.017.163,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 166.707,53
Αριθμός πράξεων 26.802
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 64
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 29.414.515,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 20
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 58.419.625.936,71
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 26.693.358.277,78
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 20.051.635.322,55
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 11.674.632.336,38
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.