Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 66
Μετοχές με πτώση 88
Μετοχές χωρίς μεταβολή 94
Γενικός δείκτης τιμή 733,18
Γενικός δείκτης διαφορά 15,97
Γενικός δείκτης μεταβολή % 2,23
Αξία συναλλαγών 99.637.848,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 237.232,97
Αριθμός πράξεων 32.956
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 78
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 84.546.967,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 3
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 20
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 51.511.911.847,86
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 44.592.627.705,46
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 1.751.503.242,75
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 5.167.780.899,64
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.