Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 28
Μετοχές με πτώση 169
Μετοχές χωρίς μεταβολή 52
Γενικός δείκτης τιμή 873,10
Γενικός δείκτης διαφορά -13,62
Γενικός δείκτης μεταβολή % -1,54
Αξία συναλλαγών 95.529.513,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 227.451,22
Αριθμός πράξεων 39.268
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 93
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 33.055.331,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 14
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 61.473.807.405,89
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 6.013.827.208,69
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 49.642.895.208,02
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 5.817.084.989,19
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.