Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 44
Μετοχές με πτώση 199
Μετοχές χωρίς μεταβολή 6
Γενικός δείκτης τιμή 803,38
Γενικός δείκτης διαφορά 2,62
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,33
Αξία συναλλαγών 7.558.031,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,28
Αριθμός πράξεων 3.467
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 3.991.111,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 2
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 107
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 47.124.140.186,05
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 28.523.338.062,97
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 16.992.262.060,18
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 1.608.540.062,89
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.