Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 59
Μετοχές με πτώση 117
Μετοχές χωρίς μεταβολή 72
Γενικός δείκτης τιμή 940,20
Γενικός δείκτης διαφορά 5,98
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,64
Αξία συναλλαγών 53.409.286,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 127.164,97
Αριθμός πράξεων 22.410
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 53
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 19.296.007,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 11
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 61.688.633.424,74
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 38.951.100.639,48
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 11.416.267.719,97
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 11.321.265.065,29
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.