Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 56
Μετοχές με πτώση 148
Μετοχές χωρίς μεταβολή 51
Γενικός δείκτης τιμή 1.024,75
Γενικός δείκτης διαφορά 9,27
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,91
Αξία συναλλαγών 88.945.538,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 211.775,09
Αριθμός πράξεων 33.729
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 80
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 27.440.350,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 5
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 70.605.832.827,06
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 43.683.632.884,68
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 20.455.615.573,71
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 6.466.584.368,67
Copyright © 1999-2023 Premium S.A. All rights reserved.