Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 43
Μετοχές με πτώση 114
Μετοχές χωρίς μεταβολή 91
Γενικός δείκτης τιμή 717,90
Γενικός δείκτης διαφορά 2,43
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,34
Αξία συναλλαγών 60.509.163,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -2,34
Αριθμός πράξεων 16.394
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 46.648.254,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 15
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 51.300.892.935,22
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 23.050.727.067,80
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 22.876.479.572,54
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 5.373.686.294,88
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.