Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 60
Μετοχές με πτώση 122
Μετοχές χωρίς μεταβολή 66
Γενικός δείκτης τιμή 870,58
Γενικός δείκτης διαφορά 2,57
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,30
Αξία συναλλαγών 65.256.900,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 155.373,57
Αριθμός πράξεων 28.849
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 69
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 30.584.738,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 21
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 58.453.983.264,34
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 23.599.123.457,79
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 30.790.026.994,68
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 4.064.832.811,88
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.