Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 44
Μετοχές με πτώση 189
Μετοχές χωρίς μεταβολή 16
Γενικός δείκτης τιμή 660,71
Γενικός δείκτης διαφορά -1,29
Γενικός δείκτης μεταβολή % -0,19
Αξία συναλλαγών 17.538.455,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,66
Αριθμός πράξεων 9.731
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 9.728.817,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 1
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 76
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 43.085.307.738,54
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 9.255.223.925,78
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 30.744.260.527,06
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 3.085.823.285,69
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.