ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Fourlis: Άνω του 5% η συμμετοχή της Marathon Asset Management

13:50 - 12 Μαϊ 2020 | Αναλύσεις
Στο 5,04% ανήλθε η έμμεση συμμετοχή της Marathon Asset Management LLP στην Fourlis, όπως ενημέρωσε η εισηγμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Fourlis έχει ως εξής:

Η Fourlis ενημερώνει ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η Marathon Asset Management LLP στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 7η Μαΐου 2020, όπως γνωστοποίησε στις 12 Μαΐου 2020 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η μέτοχος Marathon Asset Management LLP, στις 7 Μαΐου 2020 ήταν κάτοχος 2.619.259 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Fourlis ή ποσοστού 5,04%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.